• Home
  • Трудово право
  • Задължение на работодателя за осигуряване на работни места за трудоустрояване

Задължение на работодателя за осигуряване на работни места за трудоустрояване

Трудоустроените работници и служители са лица с намалена работоспособност поради заболяване, трудова злополука или друго състояние, водещо до намалена работоспособност (например бременност, кърмене, напреднал етап на лечение ин-витро).

Трудоустрояването означава, че тези лица не могат да изпълняват възложената им работа, тъй като тя не е подходяща с оглед на състоянието им и може да навреди на тяхното здраве.

Същевременно в голяма част от случаите тези лица обикновено могат да изпълняват друга по-лека работа или същата работа, но при облекчени условия.

Действията на работодателя по възлагането на друга подходяща работа или облекчаване на условията на досегашната работа съгласно предписанията на здравните органи, се нарича трудоустрояване.

Кои работодатели са длъжни да поддържат работни места за трудоустрояване?

Нашият Кодекс на труда определя, че работодател с над 50 работници или служители е длъжен да определя ежегодно, не по-късно от края на януари, работни места, подходящи за трудоустрояване, от  4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност. Местата се определят от специална комисия по трудоустрояване при работодателя.

Към днешна дата процентът на местата, подходящи за трудоустрояване са определени в Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност на Министъра на труда и социалната политика и Министъра на здравеопазването.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.