Допълнителен трудов договор

Правилото!

Сключен трудов договор по начало не ограничава служителя да сключи още един трудов договор за допълнителен труд.

Какво става при сключване на допълнителен договор?

При сключването на трудов договор за допълнителен труд възникват два трудови договора – първият трудов договор се нарича още основен трудов договор, а вторият – трудов договор за допълнителен труд.

Колко трудови договора мога да имам?

Допълнителните трудови договори могат да бъдат повече от един, стига да се спазват законовите ограничения за работно време, почивки и т.н.

Така на теория един служител може да има четири трудови договора по едно и също време – един основен и три допълнителни трудови договора. Дали това е постижимо – друг въпрос.

Особености – има ли такива?

Трудовите договори за допълнителен труд са на общо основание трудови договори и за тях се прилагат съответно правилата за трудови договори.

Трудовите договори за допълнителен труд могат да бъдат срочни или за неопределено време; със срок за изпитване и т.н.

Видове допълнителни трудови договора

Трудов договор за допълнителен труд може да бъде сключен със същия работодател или друг работодател.

В първия случай имаме така нареченото вътрешно съвместителство, а във втория – външно съвместителство.

Вътрешно съвместителство

Трудов договор за допълнителен труд при същия работодател може да се сключи при условие, че работата не е в кръга на трудовите задължения по основния трудов договор и е извън установеното по основния трудов договор работно време.

С думи прости – такъв договор се сключва, когато работата по допълнителния трудов договор е различна от работата по основния трудов договор.

Външно съвместителство

Тук допълнителният трудов договор се сключва с различен работодател. Така паралелно служителят ще има два трудови договора с двама различни работодатели

Ограничения при договор с друг работодател

Сключването на допълнителен трудов договор с друг работодател за извършване на работа извън установеното работно време е допустимо винаги, освен ако в основния трудов договор не е уговорена забрана поради защита на търговска тайна или предотвратяване на конфликт на интереси.

Прекратяване на допълнителен трудов договор

Допълнителният трудов договор е трудов договор и ако не е предвидено друго, правилата за прекратяване на трудов договор се прилагат на общо основание.

Ето защо допълнителният трудов договор може да бъде прекратяван както всеки един трудов договор.

Особено основание за прекратяване на допълнителен трудов договор

Предвидено е едно допълнително основание, което улеснява прекратяването на договори за допълнителен труд.

На страните по допълнителен трудов договор – работодател и служител, е дадена възможност да прекратят договора за допълнителен трудов договор и с предизвестие от 15 дни.

Когато се използва това основание за прекратяване на допълнителния трудов договор правилата за предварителната закрила при уволнение не се прилагат.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.