• Home
  • Извънредно положение
  • Какви са необходимите документи за кандидатстване от работодателите за изплащане на компенсации?

Какви са необходимите документи за кандидатстване от работодателите за изплащане на компенсации?

Във връзка с обявеното на територията на Република България извънредно положение, от 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

За да кандидатстват, работодателите следва да представят в бюрото по труда пакет документи, който включва:

I.  За работодатели, преустановили работа въз основа на заповед на държавен орган,

1.Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 1);

2.Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (в електронен формат по образец, еднакъв за всеки вид заявления);

3.Заповед за преустановяване на работа (заверено копие)

II. За работодатели, преустановили работа на основание чл. 120в, ал.1 от Кодекса по труда

1.Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 2);

2.Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (в електронен формат по образец, еднакъв за всеки вид заявления);

3.Заповед на работодателя за преустановяване на работа на основание чл. 120в, ал.1 от КТ (заверено копие);

4.Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации спрямо същия месец на предходната година, а за фирми, учредени след 1 март 2019 г. спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

III. За работодатели, установили непълно работно време по реда на чл. 138а, ал.2 от  Кодекса по труда

1.Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 3);

2.Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (в електронен формат по образец, еднакъв за всеки вид заявления);

3.Заповед на работодателя за установяване на непълно работно време в предприятието или в негово звено на основание чл. 138а, ал.2 от КТ (заверено копие);

4.Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации спрямо същия месец на предходната година, а за фирми, учредени след 1 март 2019 г. спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

А кои работодатели могат да се възползват от т.нар. “Мярка 60/40” или по-точно от възможността да получат компенсация от дъражвата с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно може да разберете тук.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.