Временно отстраняване на работник или служител от работа

Какво представлява временното отстраняване на работника или служителя от работа?

Временното отстраняване на работника или служителя от работа представлява временна дисциплинарна мярка. То не е дисциплинарно наказание, дори и когато причината за отстраняването е нарушение на трудовата дисциплина.

Временното отстраняване цели служителят да възстанови състоянието си до такава степен, че да може да изпълнява годно трудовите си задължения.

Какви са основанията за временно отстраняване?

Първото от тези основания е доста общо и широко – състояние, което не позволява изпълнение на трудовите задължения.

Такова състояние например може да бъде провокирано от стрес от инцидент по пътя за работа; силно емоционално преживяване от предходния ден/вечер/друг момент; наличие на заболяване, но служителят не е излязъл в отпуск за временна неработоспособност; тежко заболяване/смърт на близък, инциденти с членове на семейството/близки но не се ползва предвидения отпуск за това; временно разстройство на съзнанието; депресивни периоди; маниакалност и всякакви други състояния, които са по правило инцидентни или инцидентно възникнали.

Водещото е, че служителят под влиянието на някакви събития, обстоятелства и други външни или вътрешни фактори се намира в такова състояние, в което не е способен да изпълнява своите задължения.

Понякога към невъзможността за изпълнение на трудовите задължения се добавя и опасност за живота и здравето както на самия служител, така и на околните.

Затова е особено важно отстраняването от работа на такива служители, които изпълняват работа на машини, шофират или управляват превозни средства, работят с потенциално опасни материали и средства и други подобни. При подобни работи е напълно реално състоянието на служителя да се окаже опасно както за неговият живот и здраве, така и за живота и здравето на негови колеги и други хора, засегнати от неговата дейност.

Например представете си един шофьор на автобус, който се намира в състояние, което не му позволява да изпълнява своите задължения – освен, че не може да изпълнява както трябва своите задължения, той е и опасен както за себе си, така и за околните – пътниците, които превозва и другите участници в движението.

На следващо място служител може да бъде временно отстранен от работа е ако употребява през работно време алкохол или друго силно упойващо средство (лекарства, наркотици и други подобни).

Работодателят е длъжен да не допуска до работа и служител в болничен, който иска да се върне на работа преди да е свършил болничния.*

*Има се предвид отпуск за временна неработоспособност.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.