Видове трудови договори

В представите на повечето хора трудовият договор си е трудов договор и толкова.

Нашето трудово законодателство обаче познава различни видове трудови договори. Всеки вид трудов договор има за цел да отговори на различни изисквания в развитието на съвременното общество. Трудовото право е в непрекъснато развитие и нищо чудно съвсем скоро да станем свидетели на нов вид трудов договор.

Към датата на настоящата публикация видовете трудови договори в България са:

 • Трудов договор за неопределено време (безсрочен трудов договор);
 • Срочен трудов договор за определено време;
 • Срочен трудов договор за завършване на определена работа;
 • Срочен трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител;
 • Срочен трудов договор за работа на длъжност, която се заема с конкурс, докато бъде заета по конкурс;
 • Срочен трудов договор за определен мандат, когато такъв мандат е установен за съответния орган;
 • Срочен трудов договор за дългосрочна командировка;
 • Трудов договор със срок за изпитване;
 • Трудови договори за надомна работа;
 • Трудов договор от разстояние;
 • Договори за временна работа;
 • Трудов договор за допълнителен труд при същия работодател (вътрешно съвместителство);
 • Трудов договор за допълнителен труд при друг работодател (външно съвместителство);
 • Трудов договор за работа пред определени дни в месеца;
 • Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа;
 • Трудов договор с уговорка за обучение по време на работа;
 • Трудов договор с условие за стажуване;
 • Трудов договор за вътрешно заместване;
 • Трудов договор за вътрешно заместване със съвместителство.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.