• Home
  • Трудово право
  • Работа през нощта – какво трябва да знаете като служител или работодател.

Работа през нощта – какво трябва да знаете като служител или работодател.

Нощта е тази част от денонощието, която при нормален ритъм на живот, физиологично и биологично, е предназначена за сън, почивка и възстановяване. Това прави работата през нощта силно нежелана. Поради тази причина съществуват и законови ограничения при нощния труд. За да научите какви са тези ограничения, кога е налице нощен труд, какви права имат работниците и служителите и какви задължения – работодателя, продължавайте да четете надолу.

Какво е нощен труд?

Нощен труд имаме когато се работи в часовете между 22.00 до 6.00 ч, а за ненавършилите 16 години работници и служители – ако се работи от 20.00 до 6.00 ч.

Тъй като нощният труд е силно нежелателен, а за някои групи хора е и крайно вреден, са предвидени забрани за нощен труд за определени категории работници и служители. За някои категории тази забрана е абсолютна, а за други относителна – тоест при съгласие на работника или служителя, той може да полага нощен труд.

И така, нощен труд е забранен за:

  • Ненавършили 18 годишна възраст работници и служители;
  • Бременни жени и жени в напреднал стадий на лечение ин-витро;
  • Майки с деца до 6 годишна възраст, освен с тяхно писмено съгласие;
  • Майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от тяхната възраст, освен с тяхно писмено съгласие;
  • Трудоустроени работници и служители, освен с тяхно писмено съгласие и ако съгласно заключение на компетентните здравни органи нощният труд не се отразява неблагоприятно на тяхното здраве;
  • Работници и служители, които продължават образованието си без откъсване от производството, освен с тяхно писмено съгласие.

Продължителност на нощния труд

Ограниченията при нощния труд продължават и при неговата продължителност. Отново с цел ограничаване вредните последствия от нощния труд върху здравето на работниците и служителите, продължителността на нощния труд е по-малка от тази сравнение с дневния труд.

Тези ограничения са:

При 5-дневна работна седмица нормалната продължителност на седмичното работно време е до 35 часа – за сравнение нормалната продължителност на 5 дневна работна седмица е до 40 часа.

Продължителността на работното време през нощта при 5 дневна работна седмица е до 7 часа. За сравнение нормалният работен ден за работа през деня е до 8 часа.

Не е задължително да работите 7 часа през нощта, за да се приеме, че работите нощем.

Ако във Вашето редовно работно време имате най-малко 3 часа нощен труд или пък работите на смени, една от които включва най-малко три часа нощен труд, то се приема, че сте работник или служител, който полага нощен труд заедно с всички последици от това.

Изисквания за полагане на нощен труд

Освен, че има редица ограничения за това кои категории работници или служители могат да работят през нощта, желанието на закона за ограничаване на нощния труд продължава в изискването работниците и служителите, които полагат нощен труд, да се приемат на работа само след предварителен медицински преглед, който да установи дали даденият работник или служител е годен да полага нощен труд. Този преглед е за сметка на работодателя.

Работниците и служителите, които работят нощем, са длъжни да преминават и през периодични медицински прегледи.

Когато по време на тези медицински прегледи или на преглед по друг повод, се установи, че здравословното състояние на работника или служителя се е влошило и това влошаване се дължи на работата през нощта, той се премества на подходяща дневна работа или се трудоустроява.

Задължения на работодателя при полагане на нощен труд

Работодателят е длъжен да полага допълнителни грижи за работниците и служителите, които работят за него през нощта.

Така например работодателят е длъжен да осигурява топла храна, ободряващи напитки, както и всякакви други облекчаващи условия за ефективното работене през нощта.

Работодателят, при който има работещи през нощта работници или служители, е длъжен да води отчет за броя работници и служители, полагащи нощен труд и за броя отработени часове.

Работодателят е длъжен, при искане от Изпълнителна агенция „Главна Инспекция по труда”, да предоставя информация за броя работещи през нощта работници и служители, какъв е отработеният брой нощни часове, както и какви мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е предприел.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.