Дисциплинарно уволнение – кога и защо?

Дисциплинарното уволнение е вид дисциплинарно наказание, налагано за извършено тежко нарушение на трудовата дисциплина. Същевременно то е и начин за прекратяване на трудовото правоотношение.

Дисциплинарното уволнение е право на работодателя – това означава, че при наличието на определени тежки нарушения на трудовата дисциплина, работодателят има право да прецени дали да извърши или не уволнението.

В Кодекса на труда са изброени примерно някои от видовете тежки нарушения на трудовата дисциплина, за които може да бъде наложено наказание „дисциплинарно уволнение”.

И така, работник или служител може да бъде уволнен дисциплинарно при:

1. Три закъснения или преждевременни напускания на работа в рамките на един календарен месец, при което всяко закъснение или напускане е не по-малко от 1 час.

Без значение е дали са налице само закъснения, преждевременни напускания или комбинация от двете;

2. Неявяване на работа в течение на два последователни работни дни.

Последователни работни дни са работните дни, които са един след друг, дори когато са разделени от почивни дни, празнични дни, график на смени и т.н.;

3. Системни нарушения на трудовата дисциплина.

Кое е системно нарушение на трудовата дисциплина – тогава, когато имаме налице минимум три дисциплинарни нарушения. Без значение е видът на нарушенията, както и дали са от един и същи вид или комбинация от различни нарушения на трудовата дисциплина;

4. Злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения.

Злоупотребата с доверие се определя като умишлено използване на доверието на работодателя от работника или служителя при изпълнение на трудовите му задължения с цел извличане на облага за себе си или другиго, или за да навреди на работодателя, или извършването на всякакви действия, които не оправдават доверието на работодателя, макар и да не целят извличането на облага – например изготвяне на неверни документи, разпространение на невярна и уронваща информация, заплахи, натиск и т.н.

За да е налице дисциплинарното нарушение разпространяването на поверителни за работодателя данни, работодателят първо трябва предварително да е обявил и довел до знанието на работниците и служителите сведенията, които се считат за поверителни. Поверителните сведения могат да бъдат например производствена, служебна, технологична, търговска или професионална тайна и разпространяването им е забранено.

5. Ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата.

Това нарушение е ясно. Тук се касае основно до плащане на по-висока цена за по-ниско качество или по-малко количество и т.н.

6. Участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на работодателя.

Хазарт е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът.

Телекомуникационните средства на работодателя могат да са най-разнообразни – интернет, телефон, факс и т.н.

При това нарушение на трудовата дисциплина, освен че може да бъдете уволнени дисциплинарно, ще дължите и възстановяване на направените разходи за използването на телекомуникационните средства на работодателя в пълен размер.

7. Други тежки нарушения на трудовата дисциплина.

Като примери за други тежки нарушения могат да се посочат явяването на работа в нетрезво състояние; упражнено психическо и физическо насилие; самоволно напускане на работното място, макар и за кратко, от служител, чието присъствие е задължително за изпълнение на трудовите му задължения; използване на отпуск без съгласие от работодателя и т.н.

От дадените примери се вижда, че това могат да бъдат всякакви нарушения на трудовата дисциплина. Дали нарушението е тежко или не, се преценява във всеки конкретен случай.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.