Дисциплинарно уволнение – кога и защо?

Какво е дисциплинарното уволнение?

Дисциплинарното уволнение е вид дисциплинарно наказание, налагано за извършено тежко нарушение на трудовата дисциплина. Същевременно то е и начин за прекратяване на трудовото правоотношение.

Дисциплинарното уволнение е право на работодателя – това означава, че при наличието на определени тежки нарушения на трудовата дисциплина, работодателят има право да прецени дали да извърши или не уволнението.

Кога може да се налага дисциплинарно уволнение?

В Кодекса на труда са изброени примерно някои от видовете тежки нарушения на трудовата дисциплина, за които може да бъде наложено наказание „дисциплинарно уволнение”.

И така, работник или служител може да бъде уволнен дисциплинарно при:

1. Три закъснения или преждевременни напускания на работа в рамките на един календарен месец, при което всяко закъснение или напускане е не по-малко от 1 час.

Без значение е дали са налице само закъснения, преждевременни напускания или комбинация от двете;

2. Неявяване на работа в течение на два последователни работни дни.

Последователни работни дни са работните дни, които са един след друг, дори когато са разделени от почивни дни, празнични дни, график на смени и т.н.;

3. Системни нарушения на трудовата дисциплина.

Кое е системно нарушение на трудовата дисциплина – тогава, когато имаме налице минимум три дисциплинарни нарушения. Без значение е видът на нарушенията, както и дали са от един и същи вид или комбинация от различни нарушения на трудовата дисциплина;

4. Злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения.

Злоупотребата с доверие се определя като умишлено използване на доверието на работодателя от работника или служителя при изпълнение на трудовите му задължения с цел извличане на облага за себе си или другиго, или за да навреди на работодателя, или извършването на всякакви действия, които не оправдават доверието на работодателя, макар и да не целят извличането на облага – например изготвяне на неверни документи, разпространение на невярна и уронваща информация, заплахи, натиск и т.н.

За да е налице дисциплинарното нарушение разпространяването на поверителни за работодателя данни, работодателят първо трябва предварително да е обявил и довел до знанието на работниците и служителите сведенията, които се считат за поверителни. Поверителните сведения могат да бъдат например производствена, служебна, технологична, търговска или професионална тайна и разпространяването им е забранено.

5. Ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата.

Това нарушение е ясно. Тук се касае основно до плащане на по-висока цена за по-ниско качество или по-малко количество и т.н.

6. Участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на работодателя.

Хазарт е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът.

Телекомуникационните средства на работодателя могат да са най-разнообразни – интернет, телефон, факс и т.н.

При това нарушение на трудовата дисциплина, освен че може да бъдете уволнени дисциплинарно, ще дължите и възстановяване на направените разходи за използването на телекомуникационните средства на работодателя в пълен размер.

7. Други тежки нарушения на трудовата дисциплина.

Като примери за други тежки нарушения могат да се посочат явяването на работа в нетрезво състояние; упражнено психическо и физическо насилие; самоволно напускане на работното място, макар и за кратко, от служител, чието присъствие е задължително за изпълнение на трудовите му задължения; използване на отпуск без съгласие от работодателя и т.н.

От дадените примери се вижда, че това могат да бъдат всякакви нарушения на трудовата дисциплина. Дали нарушението е тежко или не, се преценява във всеки конкретен случай.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, може да се свържете сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.