Продажба на изплащане


Увод

Тук си говорихме за продажбата на изплащане в гражданското право. Най-общо казано такива се сключват между физически лица и не са свързани с бизнес дейност или някакво професионално занятие.

Продажбата на изплащане се използва и между търговци – когато един търговец купува например някакви материали от друг търговец, необходими за производството на определени стоки.

Какво е търговска продажба

За да направим разграничение с гражданската продажба за изплащане със запазване на собствеността и продажбата на изплащане, използвана в бизнеса, трябва да отговорим първо на въпроса както е това търговска продажба.

Търговска е тази продажба, която е търговска сделка по смисъла на Търговския закон. За да няма злоупотреба с право, законът изрично казва, че не е търговска продажбата, която има за предмет вещ за лично ползване и купувачът е физическо лице. Ако обаче купувачът е физическо лице и не купува за лично ползване, тогава продажбата може да бъде определена и като търговска, ако отговаря на другите изисквания.

Особености на търговската продажба на изплащане

Договорът трябва да е сключен в писмена форма. В противен случай договорът е недействителен.

Прилики с гражданския договор за продажба на изплащане

И тук неплащането на вноски, които не надвишават 1/5 от цената, не е основание за разваляне на договора.

При развалянето поради неизпълнение продавачът отново има право на обезщетение.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.