Съдържание и форма на завещанието

Завещанието е възможност за едно лице да се разпореди с имуществото си за след смъртта си. За да произведе действие завещанието обаче трябва да са спазени определени изисквания, от една страна, за формата и съдържанието на завещанието, и от друга страна, изисквания по отношение на лицето, което извършва завещанието.

Завещанието е формален акт и формата на завещанието е форма за неговата действителност. Ако то не е в предвидената от закона форма, ще бъде невалидно. Законът предвижда две възможни форми:

  • Нотариален акт – тя е приложима при нотариалното завещание;
  • Обикновена писмена форма – приложима при саморъчното завещание.

Съдържание на завещанието представляват разпорежданията, които завещателят прави. Завещателните разпореждания биват общи или частични /завети/.

В първия случай се касае за цялото имущество на завещателя или за идеална част от него, без да се конкретизират отделни предмети., докато предмет на завета е едно определено право.

Какво трябва да съдържа завещанието?

  • На кого се завещава?;
  • Какво се завещава?;
  • Съществен елемент от съдържанието на завещанието е датата. Датата трябва да съдържа означение за деня, месеца, годината на съставяне на завещанието. Тя може да бъде поставена в текста или след завещателните разпореждания;
  •  Друг задължителен реквизит на завещанието е подписът на завешателя. Той трябва да бъде поставен след завещателните разпореждания. В противен случай, всичко след него ще се чита за ненаписано.
  • Завещанието може да съдържа и модалитети – срок (напр. завещавам на дъщеря си докато се учи), условие (напр. завещавам всичко на внучката ми, ако се омъжи до 25 годишна възраст) и тежест – тя не може да бъде равна или по-висока от стойността на завещанието.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нассега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply