• Home
  • Договори
  • Съдружник съм в ООД. Отговарям ли за задължения на дружеството?

Съдружник съм в ООД. Отговарям ли за задължения на дружеството?

При стартирането на даден бизнес и учредяването на дружество с ограничена отговорност (ООД), което да извършва дейността, често се задава въпроса:

Каква е моята отговорност като съдружник за задължения на дружеството?

Дружеството с ограничена отговорност е юридическо лице.

Ако у Вас възниква въпросът „Какво е юридическо лице?”, тук ще научите отговора.

И така. Дружеството с ограничена отговорност е юридическо лице. Това означава, че ООД-то е нещо, което има собствен живот и е отделно от учредителите му и/или съдружниците в него.

ООД-то има свое имущество, свои права и задължения. ООД-то сключва договори и отговаря за тяхното изпълнение. ООД-то наема служители, отговаря за плащане на заплати, данъци, осигуровки, плащания по договори и т.н.

Първоначално имуществото на ООД-то се формира от вноските на учредителите, които „набират” капитала му. Тези вноски оформят и дела на всеки съдружник.

Пример

Да приемем, че ще учредяваме едно ООД с капитал от 1000 лв. и трима съдружници, в което:

Съдружник 1 притежава 60% от дяловете от капитала или прави дялова вноска от 600 лв. в капитала на дружеството,

Съдружник 2 има 30% от дяловете от капитала на дружеството или прави дялова вноска от 300 лв. в капитала на дружеството и

Съдружник 3 притежава 10% от капитала на дружеството или прави дялова вноска от 100 лв. в капитала на дружеството.

Общо правило е, че отговорността на съдружниците за задълженията на ООД-то е до размера на дяловата им вноска в капитала на дружеството.

Тоест за задължения на ООД-то, неговите кредиторите могат да търсят не повече от дяловата вноска на всеки съдружник. Ако тази дяловата вноска е вече внесена, то при задължения на дружеството, просто ще „изгубите” тази вноска, а няма да правите нова вноска. Грубо казано, рискът е до размера на дяловата вноска.

По друг начин стоят нещата, ако обаче не сте направили изцяло дяловата си вноска. За повече подробности вижте тук.

NB!

Горното важи в общия случай. При наличието на специфични хипотези, на съдружник в ООД може да бъде търсена отговорност и за задълженията на ООД-то.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.