Съвместно упражняване на родителски права

Несъмнено присъствието на двамата родители при отглеждането на детето е от изключителна важност за неговото възпитание, израстване и изобщо формирането му като личност. Затова най-благоприятният начин за уреждане на отношенията след развода или след раздялата на родителите при фактическо съпружеско съжителство е договарянето за съвместното упражняване на родителските права от двамата родители или т.нар. споделено родителство.

При прекратяване на брака чрез развод, респ. раздялата на родителите при фактическо съпружеско съжителство се дава приоритет на постигането на съгласие между родителите по въпросите, свързани с отглеждането и възпитанието на децата и в частност – по упражняването на родителските права.

По този начин негативните последици за детето от раздялата на родителите биха могли да бъдат минимизирани.

Затова при раздяла на родителите, с оглед интересите на децата, съдът може да допусне съвместното упражняване на родителските права, но само ако е постигнато споразумение между родителите за това. Няма значение дали става въпрос за споразумение на съпрузите при развод по взаимно съгласие или споразумение относно родителските права на родителите, които не живеят заедно.

Ако обаче родителите не постигнат съгласие и не се договорят упражняването на родителските права да се осъществява и от двамата, съдът не може служебно да постанови решение в този смисъл. В този случай, поради липса на съгласие и с цел защита интересите на детото, съдът предоставя упражняването на родителските права на единия родител, а на другия определя режим за осъществяване на лични контакти с детето.

Независимо от това какви са отношенията с партньора Ви, винаги помислете за детето Ви и действайте съобразно неговите интереси!

Автор: Адв. Лора Цанкова

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.