• Home
  • Статии
  • Стоп капарото – бъдете внимателни!

Стоп капарото – бъдете внимателни!

Общи положения

„Стоп капарото“ е все по-често срещана първа стъпка от процеса на покупко-продажбата на недвижим имот. Дотолкова, че хората с основание си мислят, че е абсолютно задължителна, както впрочем се смята и за предварителния договор.

Истината е, че нито едното, нито другото са задължителни условия да станете собственик. Единственият начин да станете такъв, респективно – да продадете имота си, е да се сключи договор за покупко-продажба във формата на нотариален акт. Всичкото друго са някакви странични договорености, които по-скоро служат за защита на брокери, банки, понякога на страните, но по никакъв начин не Ви гарантират, че ще купите/продадете (освен ако не проведете в съда успешно обявяване на предварителния договор за окончателен).

Стоп капарото е договор

Учудихте ли се? Да, стоп капарото е договор. Вярно, няма закон, който да го урежда; това е договор, създаден от практиката, но е напълно допустим от нашето право, стига да не противоречи на закона и моралните норми.

Какво е характерно за този договор?

И така, стоп капарото е договор, по силата на който едната страна (най-често продавач на недвижим имот) се задължава срещу предоставяне на определена сума (стоп капаро) от страна на кандидат – купувач, да преустанови временно предлагането на имота си на трети лица – или както обичат да казват брокерите – да свали обявата за една седмица.

В този договор страните се разбират за размера на стоп капарото, срока на преустановяване на продажбата, сроковете за връщане на сумата, при какви условия сумата подлежи на връщане, респективно – на задържане, отговорност на страните – изобщо всичко, което страните искат да уговорят и не противоречи на закона и добрите нрави.

Стоп капарото може да бъде в най-различни форми и под различни наименования – може да се нарича договор за стоп капаро, разписка, гаранция, бланка за резервация и т.н. Може изобщо да няма писмен документ, а устни договорки.

NB! С устните договорки обаче трябва много да се внимава, защото сключването на договори на стойност над 5 000 лв. не могат да бъдат доказвани в съда със свидетели.

NB! Също така трябва да се внимава и с плащанията в брой, защото би могло да се тълкува като част от цената по сделката и да се стигне до нарушаване на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Има ли рискове?

Когато стоп карапото е дадено лично на продавача нещата са ясни. По-неясни и несигурни стават, ако стоп капарото се дава на брокери. За това повече тук.

Вместо заключение

Няма закон, който да задължава купувача да мине през даване на стоп капаро и подписване на предварителен договор. Стоп капарото е създадено най-вече от нуждите на брокерите да гарантират своите интереси и да отсяват потенциално сериозните купувачи.

Предварителният договор служи на страните (продавач и купувач) да си обещаят, че в обозримо бъдеще ще сключат определен договор, спазвайки всички необходими условия и особености.

Предварителният договор дава и определена защита – възможността да бъде обявен за окончателен. Понастоящем е превърнат в основа за кандидатстване за финансиране и по този начин принудително е превърнат в неизменна стъпка към покупката на недвижим имот, отново наложено от практиката, а не от закона.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.