Рисковете при покупката на недвижим имот

Най-големият риск пред Вас като купувач е дали действително ще станете собственик на имота и дали няма да бъдете отстранен от него.

Предвид зачестилите измами, свързани със собствеността на недвижимите имоти, е възможно след сключването на сделката за покупко-продажба на имота да се появи едно трето лице, което да твърди, че не Вие, а то е собственик на Вашия имот. И въпреки че до този момент сте живели спокойно, с идеята, че щом сте платили цената, подписали сте нотариалния акт за покупко-продажбата на имота, вписали сте акта в Имотния регистър, вече нищо не може да се обърка, ако третото лице докаже своите права, а именно – право на собственост върху въпросния недвижим имот, тогава то ще има правото да получи имота обратно, без значение колко пъти имотът е прехвърлян и в чие държане се намира имотът сега.

При такива случаи правата на действителния собственик се предпочитат пред тези на купувача. На практика,  имотът ще се върне при неговия действителен собственик и Вие ще загубите имота, за който вече сте платили определена цена!

При това положение, ако имотът принадлежи изцяло на трето лице (продавачът е продал чужда вещ), Вие като купувач можете да развалите договора за покупко-продажбата и да искате от продавача връщане на платената вече цена, разноските по договора, всички необходими и полезни разноски, които сте направили във връзка с имота. Но ако вие сте знаели сте за правата на третото лице, Вие може да искате само връщане на платената цена.

Ако само част от имота принадлежи на трето лице, Вие като купувач на имота имате право по закон да развалите продажбата по съдебен ред и да искате намаляване на продажната цена, както и обезщетение за претърпените вреди.

Разбира се, възможни са още много „подводни камъни” във връзка с покупко-продажбата на недвижим имот. Ето защо, колкото и опитен брокер да сте наели, той не е юрист и най-добре за Вас ще е да се свържете с адвокат, който да провери собствеността на имота, да прецени има ли някакъв риск за Вас, както и да договори клаузи за ангажиране отговорността на продавача в случай, че бъдете отстранен от имота.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.