• Home
  • Договори
  • Решили сте да купувате недвижим имот…Бъдете внимателни!

Решили сте да купувате недвижим имот…Бъдете внимателни!

В случай, че сте решили да купувате недвижим имот, трябва да бъдете изключително предпазливи, тъй като в последните години зачестиха случаите на измами във връзка със собствеността на имотите. Основният и най-сериозен проблем, който може да възникне за в бъдеще за Вас като купувач, е да се появи трето лице, което да има претенции, че именно то е собственик на имота и в крайна сметка да бъдете отстранен от имота. При това положение е твърде възможно, освен да загубите имота, да не успеете да си върнете и цената, която сте платили за него. Това би било наистина една доста неприятна ситуация, придружена с много нерви, терзания, както и евентуални разходи за водене на дела. Рисковете, разбира се, могат да бъдат минимизирани, ако знаете какви права имате спрямо продавача и спрямо всяко трето лице, което претендира права по отношение на Вашия имот.

За да сте спокойни, много внимателно трябва да проверите собствеността на имота и да се уверите, че продавачът е действителният собственик. За тази цел:

  • Прегледайте документите за собственост;
  • Направете всички необходими справки за имота в Агенцията по вписванията за наличие на тежести – ипотеки, възбрани, учредено право на строеж, право на ползване, съдебни спорове и др.

В противен случай рискувате да загубите вече купения от Вас имот, ако в бъдеща се появи някой, който твърди, че не Вие, а той е негов собсвеник!

Имайте предвид, че нотариусът не е длъжен да проверява имота назад във времето и да Ви разяснява дали за Вас има някакъв риск!

Важно е да знаете обаче, че всяка сделка е строго индивидуална и няма как в настоящата статия да бъдат обсъдени всички рискове и проблеми, които биха могли да възникнат при покупко-продажбата на имот.

Затова най-добре за Вас е още с взимането на решение за покупката на имот да се свържете с адвокат, който да ви консултира, да ви разясни какви са плюсовете и минусите на конкретната сделка, има ли рискове и какви са те, да Ви представлява при воденето на преговорите, както за подписване на предварителния договор, така и за сключване на окончателната сделка.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Тази публикация не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, а изразява лично мнение и отношение по конкретна тема.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега на посоченитетелефон, адрес или форма за контакт.