• Home
  • Дружества
  • Регистрация на ООД от едно лице? Мисия възможна!

Регистрация на ООД от едно лице? Мисия възможна!


В статията ще разгледаме създаване на ООД от едно лице, по-известно като ЕООД.

ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност. При него едно лице притежава целия капитал на дружеството. Капиталът е отново разделен на дружествени дялове както при ООД. Разликата е, че всичките дружествени дялове са собственост на едно лице, наричано едноличен собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала може да бъде както физическо, така и юридическо лице.

ЕООД е алтернатива на едноличния търговец (ЕТ) и се предпочита от физическите лица по редица съображения, най-важното от които е ограничението на отговорността.

ЕООД е отделно юридическо лице, което е различно от едноличния собственик на капитала. Това е и причината отговорността на едноличният собственик на капитала за задълженията на ЕООД да е ограничена до размера на капитала.

ЕООД е почти идентично с ООД с редица разлики като по-важните са:

  • Всички дружествени дялове от капитала имат един собственик, наричан едноличен собственик на капитала;
  • Едноличният собственик на капитала управлява и представлява ЕООД-то лично или чрез определен от него управител;
  • При ЕООД вместо дружествен договор се изготвя учредителен акт;
  • Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

Регистрацията на ЕООД в Търговския регистър е сходна с регистрацията на ООД.

Автор: Адв. Радостина Янева

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Тази публикация не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, а изразява лично мнение и отношение по конкретна тема.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.