Развод по взаимно съгласие II част: ПроцедураКъде се подава Молбата за развод по взаимно съгласие?

Молбата за развод по взаимно съгласие, заедно с всички приложения към нея, се подава до районния съд по постоянния адрес на един от съпрузите.

Каква е процедурата при развод по взаимно съгласие?

Съдът насрочва открито съдебно заседание. Страните задължително трябва да се явят лично в съдебното заседание, в противен случай делото се прекратява. По време на заседанието, те трябва да заявят дали поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, както и постигнатото между тях споразумение. Ако споразумението е пълно, т.е. включва задължителни въпроси, които подлежат на уреждане в него, защитава интересите на децата и не противоречи на закона, съдът го утвърждава. Ако не – дава срок за отстраняване на недостатъците. След като се убеди, че съгласието на съпрузите е сериозно и непоколебимо и споразумението не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение, което е окончателно и не подлежи на обжалване. То влиза в сила в момента на постановяването му.

Колко време отнема развод по взаимно съгласие?

Зависи от натовареността на съда. Обикновено около месец и половина –  два, но е възможно да стане и  в по-кратък срок.

Какви са разноските при развод по взаимно съгласие?

1. 25 лева – държавна такса при подаване на Молбата за развод.

2. до 40 лева – окончателна държавна такса при допускане на развода.

3. Ако в споразумението между съпрузите се уреждат и имуществени отношения, те дължат и държавна такса, в размер 2% върху стойността на всеки дял, а за уговорената издръжка (ако има такава) –  2% върху платежите за три години.

4. Размерът на адвокатския хонорар зависи от уговореното между страната и адвоката. Минималният адвокатски хонорар за развод по взаимно съгласие към момента е 400 лева.

Възможно е в производството да възникнат и други разноски – например експертизи по един или друг въпрос, чиято стойност е различна и е в зависимост от сложността на задачата на вещото лице.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Тази публикация не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, а изразява лично мнение и отношение по конкретна тема.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.