• Home
  • Договори
  • Процедура по пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел

Процедура по пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел


В статията ще отговорим на основните Ви въпроси, свързани с процедурата по пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел.

Кой може да бъде заявител ?

1. Законен представител на организацията или

2. Адвокат с изрично пълномощно

*Заявителят попълва и подписва заявлението

Кой може да подаде заявлението за пререгистрация?

1. Законен представител на организацията

2. Адвокат с изрично пълномощно

3. Лице с изрично писмено пълномощно

Колко време отнема процедурата по пререгистрация на ЮЛНЦ?

Общият приблизителен срок за пререгистрацията е 14 дни (2 седмици), но е възможно този срок да бъде и по-дълъг.

**Важно!: Ако към момента на пререгистрация не са вписани в регистъра към окръжния съд лицата от управителния орган на ЮЛНЦ (Управителен съвет, Директор и т. н.), то при пререгистрацията те следва да се заявяват за вписване като се попълнят съответните полета в заявлението за пререгистрация.

Как и къде мога да подам заявлението за пререгистрация на ЮЛНЦ?

1. На хартиен носител – на всяко гише в ТРРЮЛНЦ, независимо от седалището на организацията – от заявителя или от пълномощник.

2. По електронен път –с електронен подпис на заявителя.

Каква е таксата за пререгистрация на ЮЛНЦ?

Такса за пререгистрацията НЕ се дължи. Процедурата е напълно безплатна.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Ако тази публикация ви е харесала и я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Тази публикация не представлява правен съвет, а изразява лично мнение и отношение по конкретна тема.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.