Продажба на съсобствена част от недвижим имот

Съсобствеността крие своите ограничения и усложнения в отношенията между съсобствениците.

Може би едно от най-ярките ограничения при съсобствеността се изразява при недвижимите имоти и правото на всеки съсобственик да продаде своя дял от такава вещ.

Както вече отбелязах, правото не „обича” съсобствеността и предпочита (с някои изключения) правото на собственост да бъде съсредоточена у едно лице. Ето защо и не поощрява „вкарването” на нови съсобственици чрез продажба в една вече съществуваща съсобственост, а предпочита делът да бъде изкупен от другите съсобственици.

Кога се прилагат ограниченията при прехвърляне на съсобствен дял?

Първо, ограниченията с разпореждане на съсобствена част се отнасят само и единствено до недвижимите имоти и касаят само продажбата като форма на разпореждане с правото на собственост.

Тоест, ако искате да прехвърлите съсобствена част от движима вещ, за Вас тези ограничения не се прилагат. Същото важи и ако дарявате или разменяте Вашата идеална част от недвижим имот (тук има също изключения като злоупотреба с право, които ще разгледам отделно).

Какво трябва да направите, ако искате да продадете Вашата съсобствена част?

Ако сте решили, че искате да се разпоредите с Вашата съсобствена част от недвижим имот именно като я продадете, а не дарите, замените и т.н., то трябва да знаете, че трябва да извършите някои действия преди да „стигнете” до нотариуса.

За да може легитимно да продадете Вашата съсобствена част от недвижим имот, Вие трябва преди това да предложите на другите съсобственици за изкупят Вашата част при същите условия, при които искате да я продавате изобщо. С други думи – ако сте решили да продавате Вашата съсобствена част от апартамент за 15 000 евро, именно за тази цена трябва да я предложите и на другите съсобственици. Едва ако те не желаят да купят Вашата част, може да пристъпите към нейната продажба на трето за съсобствеността лице.

Предлагането за изкупуване на другите съсобственици, условията, при които се продава съсобствената част, както и отказът на съсобствениците да упражнят правото си на изкупуване, се удостоверява чрез писмени доказателства (обикновено декларация), които се представят пред нотариуса.

Какво става, ако не сте предложили изкупуване на Вашия дял от останалите съсобственици и сте представили невярна декларация?

Тъй като спазването на правото на изкупуване на съсобствениците се удостоверява чрез декларация от продавача, възможно е тази декларация да е неистинска или пък условията, при които се предлага изкупуване, да са привидно уговорени във вреда на останалите съсобственици.

В тези случаи, ако декларацията е неистинска или пък условията, при които третото лице – купувач е изкупило съсобствената част са привидно уговорени във вреда на останалите съсобственици, всеки заинтересован съсобственик може да изкупи тази част при действително уговорените условия.

Правото на изкупуване се реализира чрез иск в срок от два месеца от продажбата. При спечелване на делото съсобственикът трябва да изплати цената в срок от един месец от влизане на решението в сила. В противен случай решението се обезсилва.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар