• Home
  • Договори
  • Продажба на недвижим имот, собственост на дете или поставен под запрещение

Продажба на недвижим имот, собственост на дете или поставен под запрещение

Продажба на недвижим имот, собственост на дете или лице, поставено под запрещение, може да се извърши само с разрешение на Районния съд по настоящия адрес на детето, респ. поставения под запрещение. За целта е необходимо да се подаде молба до съда.

След  като  съдът се увери, че сделката е в интерес на детето, респ. поставения под запрещение или важни нужди на семейството налагат това, съдът допуска извършването на продажбата.

  Кой може да подаде молбата до съда?

  Молбата се подписва и подава от:

  • Законния представител на лицето, когато:

            – детето е малолетно (не е навършило 14 години) – това обикновено е неговият родител или настойник;

            – лицето е поставено под пълно запрещение – това може да е неговият родител, съпруг или др.

  • Собственика на имота, когато:

            – той е непълнолетен (навършил 14 години, но ненавършил 18 години);

            – поставен е под ограничено запрещение.

В тези случаи молбата се подписва и от неговия родител или попечител.

Приложения към молбата:

  1. Доказателство за настоящия адрес на детето, респ. поставения под запрещениенапример адресна карта от Общината;
  2.  Доказателство за представителната власт на лицето, което подава молбатаакт за раждане на детето; решение, с което на родителя се предоставят родителските права; решение за назначаването му за настойник/попечител и член на настойническия съвет/зам. попечител и др.;
  3. Актуален документ за собственостнотариален акт и др.;
  4.  Декларация за имуществото, притежавано от детето, респ. поставения под запрещение;
  5. Вносна бележка за платена държавна такса.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нассега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply