• Home
  • Договори
  • Прехвърляне на задължението Ви към колекторска фирма

Прехвърляне на задължението Ви към колекторска фирма

Много често първичните кредитори – банки, фирми за бързи кредити, доставчици на ток, вода, парно, телефонни услуги и др. прехвърлят (продават) своите вземания (права) на т.нар колекторски фирми.

След което за плащане на съответните задължения започват да Ви търсят именно представители на съответната колекторска фирма, дори е възможно да заведат дело срещу Вас за задълженията (задължения за ток, вода, парно, кредит, телефон и др.), които сте поели към първоначалния кредитор.

Как всъщност задължението Ви се прехвърля от Вашия кредитор към друго лице (колекторската фирма)?

Това прехвърляне се нарича цесия. Цесията е договор, с който кредиторът (цедентът) прехвърля свое вземане (право) към длъжника на трето лице (цесионера). Длъжникът не е страна по договора.

  Най-често предмет на този договор са имуществени права.  Вземането (правото) преминава върху третото лице заедно с неговите привилигеии, бъдещи и изтекли лихви, ипотеки, залози, поръчителства, освен ако не е уговорено друго.

Ако длъжникът не се е съгласил с цесията, той има правото да противопостави на новия кредитор всички материални и процесуални възражения, които е могъл да направи спрямо стария кредитор – за нищожни уговорки, за унищожаване, разваляне, нищожност на целия договор и други.

Цесията има действие за третите лица и за длъжника от деня, когато старият кредитор му съобщи за нея. Тоест, старият кредитор е длъжен да съобщи на длъжника прехвърлянето. Той може да упълномощи за това трето лице или дори новия кредитор. Преди съобщението за прехвърлянето цесията няма действие за длъжника и той може валидно да изпълни и на стария кредитор! Съобщението може да бъде направено устно, по телефона, писмено, с нотариална покана.

Много често на колекторските фирми се прехвърлят вземания по договори, които са изцяло или частично невалидни, поради което те не пораждат никакви задължения за Вас. Прехвърлят се вземания, които дори са погасени по давност.

Разбира се, колекторските фирми се възползват от незнанието Ви. Затова най-добре е веднага, след като Ви потърсят, да се свържете с адвокат, който да прецени има ли нарушения в конкретната ситуация. По този начин може да ви спести не само плащането на огромни суми, а може да направи така, че да Ви възстановят суми, които вече сте платили.

Автор: Лора Цанкова

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply