• Home
  • Статии
  • Право на надстрояване и пристрояване

Право на надстрояване и пристрояване

За разлика от правото на строеж, където се учредява ограничено вещно право върху определен вид недвижим имот – а именно земя, правото на надстрояване и пристрояване се учредява за надстрояване или пристрояване на вече съществуваща сграда.

В съсобствен недвижим имот надстрояване или пристрояване от един или повече съсобственици се извършва въз основа на договор в нотариална форма с останалите собственици.

Право на надстрояване или пристрояване може да бъде учредено и за сграда в режим на етажна собственост. В този случай правото на надстрояване и пристрояване се учредява с договор за учредяване на право на надстрояване и пристрояване в нотариална форма, сключен със собственика на земята и декларация-съгласие с нотариална заверка на подписите от всички собственици на обекти в етажната собственост.

Този, в чиято полза е учредено правото на надстрояване или пристрояване, след неговото реализиране и спазване на други законови изисквания, става собственик на надстроеното или пристроеното.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.