Права на бабата и дядото на лични контакти с детето

В интерес за всяко дете е да общува и да поддържа връзка с всеки един от роднините си. Именно заради това законът изрично урежда правото на бабата и дядото на собствено основание да осъществяват лични контакти със своето внуче. Това право има и детето. Съдът на ЕС е категоричен, че „понятието „право на лични отношения“ се отнася не само до правото на лични отношения на родителите с тяхното дете, но и на други лица, с които е важно това дете да поддържа лични отношения, по-специално със своите дядо и баба“.

Много често обаче това право на бабата и дядото е възпрепятствано от единия или дори от двамата  родители.

При невъзможност отношенията им да бъдат уредени доброволно, бабата и дядото могат да се обърнат към районния съд по местоживеенето на детето, който да определи режим за осъществяване на лични контакти между тях и детето. Искът винаги се предявява срещу двамата родители, които са ответници в процеса. Много е важно

Всеки отделен случай крие свои специфики и поради това не би могло да се гарантира, че съдът ще уважи един такъв иск. При постановяване на своето решение съдът винаги се ръководи на първо място от интереса на детето и съобразно това решава дали да разреши или не осъществяване на лични контакти между бабата и дядото, от една страна, и внучето, от друга, както и условията, при които да се осъщестяват.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нассега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply