Права и задължения на лизингополучателя

Права на лизингополучателя

Правата на лизингополучателя зависят от конкретния договор. Тук ще посочим само основните права, без това по никакъв начин да ограничава предоставянето на още права на лизингополучателя при сключването на договор за лизинг.

Основни права на лизингополучателя

– право да ползва лизинговата вещ;

– право да му се осигурява ползването на вещта и защита срещу посегателства срещу вещта и др.

– право да придобие вещта по време на договора или след изтичането на срока му – именно заради тази възможност хората често бъркат договора за лизинг с договор с разсрочено плащане;

– право на сублизинг – право да предостави ползването на вещта на друго лице със съгласието на лизингодателя – сходно с правото да се преотдава под наем на наемателя;

Задължения на лизингополучателя

Аналогично на правата, задълженията могат да варират във всеки конкретен случай. Тук ще посоча някои от основните задължения, които са валидни за всеки случай.

Основни задължения на лизингополучателя

– да плаща възнаграждението под формата на лизингови вноски;

– да ползва вещта съобразно уговореното в договора, а при липса на такова съгласие – съобразно нейното предназначение;

– да съобщава незабавно на лизингодателя за всички повреди и посегателства срещу лизинговата вещ;

– да върне лизинговата вещ след изтичане на срока на договора;

– да поддържа вещта, включително да поеме разноските за това;

– да отговаря за всякакви повреди, унищожаване и посегателства върху вещта.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.