• Home
  • Договори
  • Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите

Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите

В настоящата публикация ще направя разяснение какво е потребител по смисъла на ЗЗП.

Дефиниция на това какво е потребител по смисъла на ЗЗП дава самият Закон за защита на потребителите. Според тази дефиниция потребител е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

От тази дефиниция става ясно, че потребителят има следните белези:

  1. Потребителят е физическо лице;
  2. Потребителят ползва стоки или услуги за лични нужди – купува храна; ползва комунални услуги; ползва професионални услуги – фризьорство, козметика, посреднически услуги или
  3. Действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

В зависимост от типа стоки и услуги, начинът на сключване на договора и други особености, потребителите имат различни права.

Това, което е важно да знаете е, че съгласно Закона за защита на потребителите:

  • правата, предоставени на потребителите по този закон, не могат да бъдат ограничавани. Всяка уговорка, с която предварително се изключват или ограничават правата им, е недействителна;
  • Отказът от права, предоставени на потребителите по Закона за защита на потребителите, е недействителен;
  • Всяка клауза в договор, която посочва за приложим закона на друга държава, която не е член на Европейския съюз, и която клауза изключва прилагането на Закона за защита на потребителите или на закона на държава – членка на Европейския съюз, е нищожна;
  • Всяка клауза в договор, сключен между търговец и потребител, с която страните възлагат на арбитражен съд решаване на спор между тях, извън процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове по смисъла Закона за защита на потребителите, е недействителна.

Свързани публикации:

Потребители и арбитраж – една невъзможна комбинация

Как да се предпазим от арбитражни клаузи в договори, по които сме потребител?

Отмяна на арбитражно решение по спор с потребител

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се снас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар