• Home
  • Договори
  • Потребители и арбитраж – една невъзможна комбинация

Потребители и арбитраж – една невъзможна комбинация

В далечната вече 2017 г. бяха направени важни законодателни промени в областта на защитата на потребителите.

Съгласно тези промени всякакви уговорки между търговци и потребители, включващи възлагане на решаване на спор между тях от арбитражен съд, са недействителни. Клаузите за възлагане на решаване на спор от арбитраж се наричат още и клаузи за арбитрируемост на спора.

Защо тези законодателни промени са важни и какво по същество представлява забраната за включване на арбитражна клауза в договор с потребител?

Включване на арбитражна клауза в договор, чрез която се възлага решаване на спор във връзка със сключен договор от арбитражен съд, означава, че за защита на своите права страните могат да се обърнат към арбитражен съд.

Особеното и основната разлика на арбитражния съд с държавния съд е, че арбитражното производство е извън системата на държавното правосъдие, преминава в една инстанция и арбитражното решение е окончателно и слага край на спора. Това означава, че арбитражното решение не подлежи на обжалване. При държавното съдебно производство по правило делото се разглежда от три инстанции. По този начин се гарантира контрол върху съдебните решения и поправка на евентуални съдебни грешки. В този смисъл се създава и по-надлежна защита за правата на гражданите.

Уговорката за арбитраж лишава страните по даден договор от възможността за триинстанционен съдебен процес във връзка с евентуален спор по договора. Арбитражното решение подлежи единствено на отменителен контрол от държавния съд – това означава, че арбитражното решение евентуално би могло да бъде атакувано чрез иск за отмяна в тримесечен срок от получаване на решението от молителя. Основанията за това обаче са ограничени.

Макар и да има своите преимущества като бързина, гъвкавост и други, арбитражното производство е по-скоро предназначено за т.нар. професионалисти – търговци.

Потребителите обаче са една особена категория лица, които се ползват със специална защита поради тяхното по правило по-слабо икономическо положение в отношенията. В тази специална защита на потребителите влиза и забраната за арбитрируемост на имуществени спорове, по които страна е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Тук може да прочетете повече за това кое лице е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Въпреки забраната все още се намират договори с потребители, които включват арбитражни клаузи

В моята практика и ежедневие за жалост все още срещам договори с потребители, които съдържат арбитражни клаузи.

Свързани публикации:

Как да се предпазим от арбитражни клаузи в договори, по които сме потребител?

Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите

Отмяна на арбитражно решение по спор с потребител

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се снас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар