Помощ! Тормозят ме на работното място!

Вместо увод

Лошата работна атмосфера може да доведе и поражда множество проблеми в различни посоки – вреди на бизнеса и неговото развитие, вреди и на всички ангажирани в този бизнес – служители и клиенти. Нанася психически щети, а понякога и физически, често приема формата на поведение, представляващо тормоз. Понякога тормозът идва от колега, понякога от самия работодател, понякога е комплексно.

При всички положения, ако не бъдат предприети мерки за възстановяване и подобряване на работната среда, нивото и качеството на представяне от страна на служителите рязко пада, което в дългосрочен план оказва влияние и на бизнеса. Имиджовата страна дори няма да коментирам.

Всеки от нас има поне една история, в която може да разкаже за кофти обслужване. Това, за което често не се замисляме, е на какво се дължи това кофти обслужване. И, не, нещата са двустранни, понякога многостранни и не са статични, а в динамика.

Често лошата работна среда е среда, в която се осъществява тормоз под една или друга форма. Ето защо е важно да познавате Вашите права и задължения като служител или работодател и какво може и трябва да се направи.

Какво е определението за тормоз?

Тормозът е определен като всяко нежелано поведение на основата на дискриминационните признаци, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда. Тормозът се приема от нашето законодателство като форма на дискриминация.

С други думи, ако с повишен тон Ви казват пред целия работен колектив, че не може една работа да свършите като хората, защото сте една проста жена-блондинка, което има за цел или пък причинява накърняване на Вашето достойнство и създава за Вас една унизителна и обидна среда, то много е вероятно да сте жертва на тормоз.

Сексуалният тормоз е разновидност на тормоза. Сексуалния тормоз е налице, когато спрямо нас се упражнява нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, словесно или по друг начин, с което се накърняват достойнството и честта и се създава враждебна, принизяваща, обидна, унизителна или застрашителна среда и, в частност, когато отказът да се приеме подобно поведение или принудата към него може да повлияе на вземането на решения, засягащи лицето.

Какви са задълженията на работодателя, ако получи оплакване за тормоз?

Работодателят е длъжен да поставя на видно място текста на Закона за защита от дискриминация, както и всички разпоредби на вътрешните правила, евентуално клаузи от колективни трудови договори, отнасящи се до защитата от дискриминация. Запознайте се с тях и следвайте процедурите, описани в тях, за да подадете оплакване до работодателя си по предвидения ред.

След като получи оплакване, работодателят е длъжен незабавно на извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг служител или работник.

Може да се обърнете с жалба директно и към Комисията за защита от дискриминация.

NB! За производства пред комисията не се събират държавни такси, всички разноски в производството са за сметка на бюджета на комисията.

Свързани публикации:

Как да разбера дали ме дискриминират на работа?

Какво е дискриминация и в какви форми се среща?

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.