• Home
  • Статии
  • Полезна информация за пътуващите, чиито пътувания са отменени заради коронавируса

Полезна информация за пътуващите, чиито пътувания са отменени заради коронавируса

Поради  възникналите непреодолими и извънредни обстоятелства във връзка с разпространение на COVID-19 (коронавирус), пътуванията на много хора, закупили туристически пакети, бяха отменени.

Какви възможности имат туристите, които не успяха да осъществят своите туристически пътувания заради разпространението на коронавируса и обявеното извънредно положение:

1. С цел отлагане на пътуването по сключен договор за туристически пакет туроператорът може да предложи промяна в датите, евентуално маршрутите, начина на пътуване и на други основни характеристики на туристическите услуги.

Важно е да знаете, че, когато се променя съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги, както и ако туроператорът не може да изпълни някое от специфичните изисквания на  пътуващия, които вече е приел или предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто, туроператорът трябва да предложи на пътуващия в разумен срок да заяви дали приема предложената промяна.

Ако пътуващият се съгласи, той и туроператорът следва да подпишат допълнително споразумение към договора, в който се посочват променените условия на договора, както и променената цена на туристическия пакет.

2.  В случай, че пътуващият не приеме предложените промени и прекрати сключения договор за туристически пакет, туроператорът може:

2.1. да предложи туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, В случай че пътуващият приеме туристическия пакет-заместител, туроператорът няма да дължи възстановяване на платените суми по прекратения договор, тъй като ще ги прихване срещу дължимите плащания по новия договор.

2.2. може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума вече сума, който ваучер да позлва в определен срок.

В така създалата се обстановка, всеки потребител има правото да вземе решение за предстоящите от него пътувания, като има предвид, че ако не бъде постигнато споразумение с туроператора, разрешаването на евентуален спор може да бъде отнесено към съда като компетентен орган да постанови исканото решение.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар