• Home
  • Договори
  • Погасяване и прекратяване на правото на ползване

Погасяване и прекратяване на правото на ползване

Правото на ползване е любимо допълнение при даренията или безвъзмездното прехвърляне на имоти между роднини и не само.

И ако в повечето случаи зад учредяването на правото на ползване стои здрава мисъл, понякога се случва поради незнание, съчетано с нежелание да бъде търсена компетентна помощ, нещата да не излязат според сметката на собственика. И тогава не остава нищо друго, освен да се пие една студена вода, както се казва.

Защо?

Ами много просто – правото на ползване се погасява/прекратява при много малък брой основания.

Нека сега да видим кои са тези основания, къде и защо може да не Ви излезе сметката.

Правото на ползване може да бъде погасявано с настъпването на определени събития.

Правото на ползване може да бъде и прекратявано независимо от основанията за неговото погасяване. Правото на ползване се прекратява само и единствено от съда при определени обстоятелства, а не изобщо.

Погасяване на правото на ползване

Правото на ползване се погасява със смъртта на ползвателя, ако то не е учредено за по-кратък срок. Това означава, че правото на ползване не се наследява.

Ако правото на ползване е учредено в полза на юридическо лице, то се погасява с прекратяването на юридическото лице, освен ако не е учредено за по-кратък срок.

Правото на ползване се погасява с изтичане на срока, за който е учредено – ако е срочно.

Правото на ползване се погасява естествено с погиване на вещта.

Правото на ползване се погасява и ако не е упражнявано в продължение на 5 години.

Прекратяване на правото на ползване

Правото на ползване може да бъде прекратено само и единствено от съда и такова искане може да направи само собственика на вещта.

Собственикът на вещта може да иска от съда прекратяване на учреденото от него ограничено вещно право на ползване само при наличието на определени обстоятелства, а не по принцип.

Какви са основанията за прекратяване на право на ползване?

Собственикът може да иска от съда да прекрати учреденото право на ползване в следните случаи:

– ако ползвателят ползва вещта по начин, който я застрашава с разрушаване или със значително повреждане. Преди обаче да се обърне към съда, собственикът трябва да е предупредил ползвателя да не използва веща по начин, който я заплашва с разрушаване или значително повреждане;

– ако ползвателят нарушава своите съществени задължения или

– ако ползвателят съществено променя вещта, върху която му е учредено правото на ползване.

Както виждате, правото на ползване е силно ограничаващо собственика, обичайно е до живот и прекратяването му може да стане при малко на брой основания и то в съдебно дело. Ето защо трябва да внимавате, ако сте решили да учредявате право на ползване и да търсите професионална помощ, за да сте наясно с какво се заемате.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.