Плащане на издръжката на непълнолетното дете от държавата

Както разгледахме в предишна публикация, все повече са случаите, при които дори след като е осъден с влязло в сила решение да плаща издръжка на детето си, родителят не го прави. В такава ситуация, една от възможностите, които съществуват, е имащият право на издръжка или неговият законен представител да образува изпълнително дело за издръжка срещу родителя-длъжник.

Възможно е обаче при проучването на длъжника съдебният изпълнител да установи, че длъжникът няма нито имущество, нито доходи и дължимите суми за издръжка не могат да бъдат събрани.

Тогава възниква въпросът как ще се получават средствата за отглеждането на детето.

Воден от интереса на детето, законодателят е помислил и за това. В този случай законът допуска при наличието на определени условия държавата да изплаща издръжка на непълнолетното дете.

За да може да получит от държавта, издръжката, присъдена за непълнолетното дета, на първо място, трябва да е налице съдебно решение, с което родителят е осъден да заплаща издръжка на непълнолетното си дете.

След като вече сте се снабдили с изпълнителен лист, образували сте изпълнително дело и съдебният изпълнител е установил, че длъжникът няма налично имущество и доходи, спрямо които да бъде насочено изпълнението, може да поискате от съдебния изпълнител да издaде констативен протокол, в който се посочва, че срещу родителя е образувано изпълнително дело, къде е адресът му и на какъв размер издръжка е осъден, имущественото състояние на длъжника всички справки и проверки на длъжника, от които е установено, че той няма доходи и имущество.

Чак тогава родителят чрез съдебния изпълнител подава писмено искане до общината по постоянния си адрес за изплащане на издръжката.

След като се установи, че са налице условията за изплаане на издръжка от общината, за взискателят взъникват някои задължения, които следва да изпълнява – той е длъжен преди всяко плащане да попълни декларация, че за конкретния месец не е получил издръжка от длъжника.

На всеки 6 месеца съдебният изпълнител прави служебна проверка, като изисква необходимата за проучване на доходите и имущественото състояние на длъжника информация от НАП, НОИ, Агенцията по вписванията, банките и т.н. В 3-дневен срок от постъпване на исканата информация изпълнителят уведомява общината за резултатите от проверката.

Имайте предвид обаче, че при плащане на издръжка от общината размерът, който се превежда всеки месец, е значително по-малък от този, който съдът е присъдил.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.