• Home
  • Статии
  • Отменени пътувания заради коронавируса…Какво да направя?

Отменени пътувания заради коронавируса…Какво да направя?

Не е тайна, че всеки от нас обича да пътува, да опознава нови места и да събира приятни емоции и спомени. Какво обаче се случва с пътуванията, които са отменени заради обявеното извънредно положение както на територията на Република България, така и на много други места по света, които пътувания вече сме планирали и платили?

С оглед големия брой на хората, които не са успели да ползват своите туристически пакети и предвид  глобалния характер на кризата, имайте предвид следното:

1. Когато преди започването на изпълнението на туристическия пакет туроператорът е принуден да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги или не може да изпълни някое от специфичните изисквания на пътуващия, приети от туроператора, или предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто и пътуващият не се съгласи с тези промени, пътуващият има право в посочен от туроператора разумен срок да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора, а туроператорът следва да възстанови всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име, при всички случаи – не по-късно от един месец от отмяната на извънредното положение.

2. В случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване, а туроператорът е длъжен да възстанови на пътуващия всички направени плащания за туристическия пакет, но без да дължи допълнително обезщетение.

3. Туроператорът, от своя страна, също има право да прекрати договора за туристически пакет, когато е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет, като е длъжен да възстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение,

Какви други вариянти имат туристите, чийто туристически пътувания бяха отменени заради разпространението на коронаяируса, може да прочетете тук.

Във връзка с извънредното положение на територията на Република България, свързано с необходимостта от ограничаване разпространението на коронавируса (COVID – 19), се удължават с един месец от отмяната на извънредното положение  сроковете, определени в Закона за туризма, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения, включително и сроковете за туроператорите за възстановяване на платените суми по прекратени договори за туристически пакети на пътуващите.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.