Разлики в площта на недвижим имот

Вместо увод

Цената на квадрат е особено популярна при покупката на недвижими имоти. Цената на квадрат е нещо като мерило за „стойността” на имота – неговото разположение, състояние, изпълнение и т.н.

Но да оставим темата за цените на недвижимите имоти.

Това, за което искам да си поговорим тук е какво става, ако в нотариалния акт е записано, че общата цена Z се определя на база цена на квадрат X за Y квадратни метри. Защото законът е предвидил някои интересни неща в тези случаи.

Особености при отклонения в площта на недвижим имот при определяне на цената на квадратен метър

Определянето на цената на квадратен метър е удобно, защото се смята лесно и е приложимо за всеки един имот.

Ето защо, ако имаме продажба с посочване на общата квадратура и цена на квадрат, при отклонение от посочената обща квадратура и действителната квадратура, ще можем лесно да коригираме и цената. Съответно ако действителната квадратура е по-голяма ще увеличим цената като използваме цената за квадратен метър. Аналогично ще процедираме и с цената, ако действителната квадратура е по-малка – тогава ще намалим цената с толкова, колкото е разликата в квадратурата, умножено по цената за квадратен метър.

Ако обаче отклонението е с 1/10 по-голямо или по-малко от посоченото в договора, купувачът може да се откаже от договора.

Отклонения в площта на недвижим имот при определяне на цената общо за целия имот

Какво се случва ако цената е определена общо за целия имот и има разминаване между посочената и действителната площ на имота? Законът и тук има разрешение.

Когато цената е определена общо за целия имот и площта на имота, посочена в договора е с над 1/10 по-малко от действителната площ, купувачът има право да иска разваляне на договора или съответно намаление на цената.

Ако обаче действителната площ е с над 1/10 по-голяма от посочената в договора, продавачът има право да иска увеличение на цената. Купувачът обаче не е задължен да приеме това увеличение на цената и има право да се откаже от договора в такъв случай.

Упражняване на правата при отклонения в площта на недвижими имоти

Искове за упражняване на правото да се иска намаляване или увеличаване на цената, на правото да се развали договора трябва да бъдат предявени в една година от предаването на имота.

Ако договорът бъде развален, трети лица, които са придобили правото на собственост върху имота преди отбелязване на исковата молба, не се засягат. Тоест ако има спор за отклонения в площта на имота, но междувременно собственикът е продал имота на трето лице, правата на собственост на третото лице няма да бъдат засегнати от развалянето на договора, ако придобиването е станало преди отбелязването на исковата молба.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.