• Home
  • Статии
  • Основания за издаване на изпълнителен лист

Основания за издаване на изпълнителен лист

Общи бележки

Издаването на изпълнителен лист е процедура, която следва предхождащо съдебно, арбитражно или заповедно производство.

Издаването на изпълнителен лист винаги става въз основа на акт, който подлежи на принудително изпълнение.

Кои са актовете, подлежащи на принудително изпълнение?

Разделени са на три големи групи:

В първата група влизат:

  • влезли в сила решения и определения на съдилищата;
  • осъдителните решения на въззивните съдилища – тук нямаме влязло в сила съдебно решение, в общия случай става въпрос за решения, с които ответникът е осъден на втора инстанция. Без значение е какво е решението на първа инстанция, съществено е решението на въззивната (втора) инстанция;
  • заповедите за изпълнение – издават се в специално заповедно производство;
  • съдебно-спогодителни протоколи – при постигнати спогодби в съдебно дело;
  • решенията и заповедите за изпълнение, които подлежат или по които е допуснато предварително или незабавно изпълнение;
  • решенията и определенията на арбитражните съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела.

Втора група актове, подлежащи на принудително изпълнение

Тук са решения, актове и съдебно-спогодителни протоколи на чуждестранни съдилища, които подлежат на изпълнение на територията на Република България без нарочно производство.

Трета група актове, подлежащи на принудително изпълнение

Тук влизат решенията, актовете и съдебно-спогодителните протоколи на чуждестранните съдилища, както и решенията на чуждестранните арбитражни съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела, по които е допуснато изпълнение на територията на Република България.

Изпълнителният лист се предава на кредитора чак след влизане в сила на решението, с което е допуснато изпълнение.

Как да се снабдите с изпълнителен лист?

След като имате акт, подлежащ на принудително изпълнение, може да се сдобиете и с изпълнителен лист.

Процедура по издаване на изпълнителен лист

Изпълнителният лист се издава по писмена молба.

Препис от молбата за издаване на изпълнителния лист не се връчва на длъжника.

Молбата се подава до съда като конкретния съд се определя с оглед на това на кое основание се иска издаването на изпълнителния лист.

Изпълнителният лист се издава в един екземпляр, подписан от съдия от съответния съд.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Това може да не е валидно за Вашия казус, дори и да намирате прилики. Само в рамките на правна консултация може да получите изчерпателно становище за Вашия казус.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Ако желаете да получите правна консултация по подобен или друг казус, използвайте формите за контакт.