Нотариален акт – какво е това?

Колко от Вас знаят какво е нотариален акт, ама наистина?

Сигурна съм, че в представите на повечето от Вас изникват едни бланки, които нотариусът прави, когато си купувате или продавате апартамента.

Да, нотариалният акт е това, но и много повече.

Нотариалният акт е форма на договор за прехвърляне на собственост или учредяване на други вещни права върху недвижими имоти.

Освен, че нотариалният акт е специална форма на договор, неговото сключване става чрез участие в специално производство – нотариално производство. Това е така познатото в обществото изповядване на сделка при нотариус. Всичко това означава, че не може да купите или продадете недвижим имот, ако не „минете” през нотариус и сделката (договорът) не е оформена във вид на нотариален акт.

Нотариалният акт не е бланка!

Или поне не изцяло. Законът предвижда задължителни елементи, които трябва да има в нотариалния акт, но по отношение на останалата част страните са свободни да изразят своята воля. Ето защо, ако Ви предстои да купувате, продавате, дарявате или прехвърляте по друг начин собственост върху недвижим имот или учредявате, или пък да Ви учредяват други вещни права – право на ползване, право на строеж и т.н., не разтичайте на нотариуса за това да включи клаузи извън задължителните. Нотариусът не се интересува от клаузи за неустойки, срокове, права и задължения извън задължителните елементи. Ако не разбирате как да подготвите сами договора, търсете адвокат или друг специалист.

Кои са задължителните елементи на всеки нотариален акт или на всяка сделка с недвижим имот?

  • Година, месец, деня, а когато е необходимо – и часа, и мястото на издаването на нотариалния акт;
  • Името на нотариуса, който го издава;
  • Пълното име, ЕГН на лицата, които участват (страните по сделката), датата, мястото и органа на издаване на документите за самоличност;
  • Съдържание на нотариалния акт;
  • Кратко обозначение на документите, удостоверяващи правото на собственост и изпълнението на други изисквания на закона (решения на Общи събрания на дружества; съгласие на съсобственик и други);
  • Подпис и изписано пълно име на страните или техни представители и подпис на нотариуса.

Нотариалният акт се изготвя по определен образец. Числата в проекта се пишат и с думи, когато се отнасят до сделката. Празните места на редовете се зачертават, за да се избегне недобросъвество добавяне на съдържание след подписване на нотариалния акт. Лицата, участващи в сделката – лично или чрез изрични пълномощници, се явяват в деня на сделката лично при нотариуса, който е задължен да провери тяхната самоличност, дееспособност и представителна власт преди да издаде нотариалния акт.

Издаване на нотариален акт

Издаването на нотариален акт става след спазване на определена процедура – нотариално производство.

След като провери самоличността, дееспособността и представителната власт на участващите в нотариалното производство лица, извърши проверка на собствеността и изпълнението на другите изисквания, ако има такива за конкретната сделка, нотариусът в присъствие на всички участващи лица прочита съдържанието на нотариалния акт.

Ако лицата одобрят съдържанието, те трябва да изпишат трите си имена в края на нотариалния акт и да го подпишат. След това нотариалният акт се подписва и от нотариуса.

Действия след издаване на нотариалния акт

След издаване на акта и неговото вписване и подреждане на екземпляри от нотариалния акт в книгите на нотариуса и в съответната Служба по вписванията към Имотния регистър, останалите екземпляри се предават на страните.

Кога си получавате нотариалния акт?

Тъй като вписването на акта в Службата по вписванията технически отнема време, от сделката до реалното получаване на вписания нотариален акт минават няколко дни. Ето защо не получавате своя нотариален акт в деня на сделката, а малко по-късно.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.