• Home
  • Дружества
  • Новите положения на юридическите лица с нестопанска цел ІІ част

Новите положения на юридическите лица с нестопанска цел ІІ част

  • От началото на 2018 г. сдруженията и фондациите вече не се регистрират в Регистър БУЛСТАТ;
  • Преди измененията нямаше срок за вписване на промени при сдруженията и фондациите. Сега има едномесечен срок за заявяване за вписване на промените;
  • Статутът на ЮЛНЦ в обществена полза възниква от момента на регистрацията в Регистъра. Сдруженията и фондациите вече не са задължени да приемат отделни вътрешни Правила и ред за извършване на обществено полезна дейност и тяхното обявяване в Централния регистър;
  • Отпада задължението за допълнителната регистрация на юридическите лица с общественополезна дейност в Централния регистър към Министерството на правосъдието и за приемане на отделни вътрешни Правила и ред за извършване на обществено полезна дейност и тяхното обявяване в Централния регистър;
  • До 31.12.2020 г. всички юридически лица с нестопанска цел трябва да се пререгистрират в новия Регистър.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Тази публикация не представлява правен съвет и не претендира за изчерпателност, а изразява лично мнение и отношение по конкретна тема.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.