Несеквестируем доход

Съществуват такива понятия в правото като несеквестируеми вещи и несеквестируем доход.

Несеквестируемостта на вещите и дохода означава, че вещите/дохода, определени като несеквестируеми, не могат Ви да бъдат принудително взети за плащане на Ваши задължения. В тази публикация ще разгледам несеквестируемия доход, а тук може да прочетете за несеквестируемите вещи.

Доходи и пенсии под минималната работна заплата (МРЗ) са несеквестируеми.

Ако получавате трудово възнаграждение или каквото и да е друго възнаграждение за труд или пенсия, които са над МРЗ, то това, което е над минималната работна заплата, може да се удържа само следната част от дохода:

– ако получавате месечно възнаграждение в размер между МРЗ  и двукратния размер на МРЗ – една трета – ако сте без деца и една четвърт – ако имате деца, които издържате;

– ако получавате месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на МРЗ и четирикратния размер на МРЗ – една втора, ако сте без деца и една трета – ако имате деца, които издържате;

– ако получавате месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на МРЗ – горницата над двукратния размер на МРЗ, ако нямате деца и горницата над два пъти и половина размера на МРЗ, ако имате деца, които издържате.

Месечното трудово възнаграждение се определя като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

Несеквестируемостта на доходите, както и на помощите и обезщетенията, се запазва и ако са постъпили по банкова сметка, но не по-рано от един месец преди налагане на запора.

Несеквестируемостта на доходите не се прилага за задължения за издръжка.

Отказ на длъжника от закрилата на несеквестируемостта по отношение на вещите и доходите е недействителен.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.