• Home
  • Договори
  • Нелоялни търговски практики – комисиона по протокол за оглед на недвижим имот

Нелоялни търговски практики – комисиона по протокол за оглед на недвижим имот

Казусът

През 2018 г. Комисията за защита на потребителите и съдът са били сезирани неколкократно с оплакване за нелоялни търговски практики от агенции за недвижими имоти по аналогични казуси – изискване от страна на агенциите за недвижими имоти за плащане на комисиона въз основа на протокол за оглед за сделки, осъществени без реалното посредничество на брокерите.

Тази практика, макар и намаляла вследствие на съдебните решения, все още съществува. Затова темата на днешната публикация е какво да правим, ако отиваме на оглед на недвижим имот и брокерът, провеждащ огледа, ни даде за подпис протокол за оглед, в който установим, че има клауза, че се дължи комисиона при покупката на имота, клаузи за неустойки, включително при покупка от свързани лица и други подобни, а ние нямаме подписан договор за посредничество.

Какво казва съдът?

Съдът приема, че почтената търговска практика и добросъвестността в областта на посредничеството при сделки с недвижими имоти не допускат въвеждането в заблуждение на клиента за целта на подписвания протокол за оглед, нито допускат получаването на възнаграждение за посредничество без формално да е сключен договор за посредничество. Ето защо протоколът за оглед по своята същност основно следва да се използва като отчетен документ и документ за изготвяне на статистики, стратегии и други.

В този смисъл, използвайки протоколи за оглед, в които са включени клаузи, типични за договор за представителство:

– възлагане на извършване на посредничество относно закупуване на някои от имотите, изброени в протокола;

– задължение за плащане на комисиона, включително ако имотът бъде придобит от роднини на клиента или други свързани с него физически или юридически лица, дори и след изтичането на определен срок от подписване на протокола;

– клаузи, уреждащи начина за решаване на спор и други подобни,

брокерите прилагат нелоялна търговска практика, като въвеждат клиентите в заблуждение, което е забранено от закона. По-конкретно с такъв протокол за оглед клиентът се въвежда в заблуждение относно характера на документа, който подписва, погрешно приемайки го за протокол за оглед на недвижим имот, докато всъщност се оказва страна по договор за посредничество.

Как да се защитим?

Какво да направим, ако сме на оглед и ни бъде връчен протокол за подпис, в който има някоя от горните клаузи или нещо друго, което по никакъв начин не е свързано с простото удостоверяване на факта, че на определена дата е извършен оглед на определен имот с определени лица?

На първо място, още преди да направите огледа, е добре да попитате брокера, провеждащ огледа, дали има протокол за оглед, който ще иска да подпишете и да изискате от него да видите протокола преди самия оглед.

Ако по някаква причина сте пропуснали да спазите първия съвет и се оказвате на вратата с протокол в ръцете и настояване за подписването му, изчетете внимателно текста на протокола и следете за наличието на съмнителни клаузи. В случай, че установите наличието на такива клаузи, откажете подписването на протокола и уведомете за случая Комисията за защита на потребителите.

Ако все пак сте подписали протокол за оглед, в който има нелоялни и заблуждаващи клаузи като горепосочените, свържете се с адвокат, който да разгледа случая и да предприеме съответните действия. В този случай препоръчваме адвокатът Ви да изготви уведомлението до Комисията за защита на потребителите, както и евентуално да Ви уведоми какви други действия могат да бъдат предприети, за да може максимално да защитите правата си.

При всички положения, каквото и да подписвате, четете внимателно и винаги изисквайте екземпляр от подписан от ВСИЧКИ страни документ и за Вас. Този съвет е приложим във всяка една сфера.

В заключение ще кажем, че подобни практики са вредни не само за продавача и купувача по конкретна сделка и обществото, те са вредни и за самите брокери, доколкото уронват техния авторитет и доверието на хората в техния професионализъм. Брокерът на недвижими имоти е професионалист, който има за цел да посредничи за сключването на сделка, тоест действайки професионално, добросъвестно и лоялно. Ролята му на пазара на недвижими имоти следва да помага на продавачите и купувачите за реализиране на техните сделки и постигане на желаните от тях резултати, с оглед на което да получи и своята комисиона. Ето защо искаме и се надяваме тези практики да бъдат окончателно преустановени.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация от адвокат, съдействие по конкретен казус от адвокат или имате питане към адвокат, може да се свържете сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.