• Home
 • Договори
 • Невиновна невъзможност за изпълнение на задълженията по договор

Невиновна невъзможност за изпълнение на задълженията по договор

Общи бележки

Нашето право е възприело принципа „без вина няма отговорност”.

Ето защо, когато причините за неизпълнението не могат да се вменят във вина на длъжника, е налице невиновна (обективна) невъзможност за изпълнение на задълженията по договора.

Когато пък е налице обективна невъзможност за изпълнение, длъжникът не отговаря за своето неизпълнение, защото “без вина няма отговорност”.

Причините – форсмажорни обстоятелства

Обективната невъзможност може да се дължи на фактически или юридически причини.

Тези причини са така наречените форсаможорни обстоятелства.

Форсмажорните обстоятелства не могат да се вменят във вина нито на длъжника, нито на кредитора.

Не е задължително събитието, довело до форсмажор, да е глобално или относимо към голяма група хора. То може да е форсмажор само по отношение на конкретния длъжник – например пожар в негов склад, където държи стоката, която продава.

Примери за форсмажорни обстоятелства:

 • природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.);
 • блокади (на пътища, граници и др.);
 • епидемии;
 • пожар;
 • производствени аварии;
 • войни;
 • правителствени забрани; 
 • обявено извънредно положение страната;
 • стачки и др.

Видове обективни събития

Обстоятелствата, които не могат да се вменят във вина на длъжника, могат да бъдат разделени на два вида: случайни събития или непреодолима сила, тоест обективна невъзможност за изпълнение на задължениятра по договор ще е налице при случайно събитие или при непреодолима сила.

И в двете хипотези тези обстоятелства трябва да бъдат непредвидени и непредвидими, както и да са непредотвратими (непреодолими). А освен това, за да е налице непреодолима сила, е необходимо обстоятелството да е от извънреден характер.

Последици от форсмажор

Обективната невъзможност за изпълнение на задълженията по договора трябва да е последваща – да е възникнала след сключването на съответния договор.

Когато невъзможността за изпълнение съществува при сключването на договора, се говори за начална невъзможност за изпълнение и последиците от това са други.

Основният въпрос, който възниква при невъзможност за изпълнение е за понасяне на риска, тоест кой понася неблагоприятните последици от неизпълнение на задълженията.

Кой ще понесе неблагоприятните последици от форсмажор, завиди от вида на договора повече за това може да разберете тук.

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност. Това може да не е валидно за Вашия казус, дори и да намирате прилики. Само в рамките на правна консултация може да получите изчерпателно становище за Вашия казус.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Ако желаете да получите правна консултация по подобен или друг казус, използвайте формите за контакт.