• Home
  • Статии
  • Наистина ли кредиторите могат да ми вземат всичко, ама всичко?

Наистина ли кредиторите могат да ми вземат всичко, ама всичко?

Наистина ли кредиторите могат да ми вземат всичко, ама всичко?

Бързият и кратък отговор е НЕ.

Съществуват такива понятия в правото като несеквестируеми вещи и несеквестируем доход.

Несеквестируемостта на вещите и дохода означава, че вещите/дохода, определени като несеквестируеми, не могат Ви да бъдат принудително взети за плащане на Ваши задължения. В тази публикация ще разгледам несеквестируемите вещи, а тук може да прочетете за несеквестируемия доход.

Несеквестируеми вещи

Несеквестируемите вещи на длъжника-физическо лице са:

1. Вещите за обикновено употребление на длъжника и неговото семейство:

Вещи за лично употребление:

– по едно горно зимно палто, едно горно есенно палто, една шапка, два костюма (съответно панталони, ризи и жилетки или пуловери – за мъжете, и поли или панталони, блузи и жилетки или пуловери, или четири рокли – за жените) и работното облекло;

– употребяваните обувки и бельо.

Всички детски храни и принадлежности.

Вещи за домашно употребление:

– по един креват, една постелка, една зимна и една лятна завивка, както и по два ката спално бельо за всеки член от семейството;

– един двукрилен гардероб, един кухненски бюфет, обикновените маси и столове;

– обикновените домашни и кухненски прибори и съдове и обикновените прибори за хранене;

– необходимите уреди за отопление и една печка за готвене;

– една пералня и един хладилник;

– един телефонен апарат и един радиоапарат.

Изкуствените органи, протезите, очилата и другите помощни приспособления и предмети, които се употребяват от длъжника или от членовете на неговото семейство поради физически недъзи или наранявания, както и лекарствата и другите приспособления, средства и материали за лечение.

 – Учебните пособия, включително книгите и музикалните инструменти, използването на които е необходимо при общото и професионалното обучение на длъжника и членовете на неговото семейство.

 – Домашните животни (домашните любимци), ако не са отглеждани за продажба.

– Семейните и личните ордени и отличия.

2. Необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, а за земеделски стопани – до нова реколта или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава;

3. Необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца;

4. Машините инструментите, пособията и книгите, необходими лично на длъжника, упражняващ свободна професия или на занаятчия за упражняване на неговото занятие;

5. Земите на длъжника – земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 дка или ниви или ливади с площ до 30 дка, и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев – за една година;

6. Необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или пускането на паша;

7. Жилището на длъжника, ако той и никой от неговите членове на семейството,с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него. Ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, надвишаващата част се продава, ако може да се използва самостоятелно и без значителни преустройства и без неудобства по-големи от обикновените. Жилищните нужди на длъжника и неговото семейство се определят по следния начин: за едночленно семейство – 25 кв.м. жилищна площ; за двучленно семейство – 40 кв.м. жилищна площ; за тричленно семейство – 55 кв.м. жилищна площ; за четиричленно семейство – 70 кв.м. жилищна площ; за семейство с пет и повече членове – по 15 кв.м. жилищна площ в повече за следващите членове. При определянето на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди. В минималната жилищна площ не се включват кухненски боксове, самостоятелни кухни, трапезарии (когато няма кухня с място за хранене), вестибюлите без пряко осветление, нишите за спане, както и обслужващите и спомагателни помещения – бани, тоалетни, преддверия, коридори, килери, складове, изби, тавански помещения и други подобни

8. Предвидените в друг закон вещи или вземани като неподлежащи на принудително изпълнение.

Несеквестируемостта не се прилага за длъжници относно вещи, върху които е учреден залог или ипотека, ако взискателят е заложният или ипотекарният кредитор. С други думи – ако сте си купили апартамент на кредит и сте учредили ипотека върху апартамента в полза на банката, ако спрете да плащане кредита и банката започне принудително изпълнение, за нея няма да важат забраните за несеквестируемост на единственото жилище на длъжника.

От несеквестируемостта на жилището и на земите на длъжника – земеделски стопанин не се ползват и тези длъжници, които имат задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансови начети, а също и за длъжниците, предвидени в други закони.

Отказ на длъжника от закрилата на несеквестируемостта по отношение на вещите и доходите е недействителен.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.