• Home
  • Договори
  • Наемодателят ми предаде вещ, която не мога да ползвам

Наемодателят ми предаде вещ, която не мога да ползвам

Общи положения

Едно от основните задължения на наемодателя е да предаде вещта. Вещта трябва да се предаде в такова състояние, което отговаря на ползването, за която е наета.

Какво означава това?

Ето един пример, за да стане по-ясно – ако сте наели например имот за жилище, този имот трябва да отговаря на изискванията за ползването му като жилище. Ако сте наели някаква машина за извършването на определена работа, състоянието трябва да е такова, че да може да си свършите работата.

Какво става, ако състоянието на вещта не позволява да се използва за целта, за която е наета?

Ако вещта не е предадена в състоянието, в което трябва да е, за да може наемателят да я използва за своите нужди, наемателят разполага с няколко законови възможности:

– да иска поправянето й от наемодателя – тоест да иска наемодателят да приведе вещта във вид и състояние, което позволява тя да бъде използвана от наемателя за целите на наемането;

– да иска съразмерно намаляване на наемната цена или

– да развали договора поради неизпълнение.

Която и да е възможност да избере, наемателят може да иска и обезщетение за вредите (загуби и пропуснати ползи), които е претърпял от неизпълнението на наемодателя да му предостави годна за ползване вещ.

Кога наемодателят не отговаря за състоянието на вещта?

Наемодателят не отговаря за недостатъците на вещта, за които наемателят е знаел или които е могъл да установи при проява на обикновено внимание към момента на сключване на договора.

NB! Ако обаче недостатъците са опасни за здравето на наемателя или за здравето на лица от неговото домакинство, наемодателят отговаря на пълно основание. Тук домакинство трябва да се разглежда по-широко, а не в смисъла на споделящи едно жилище лица.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.