• Home
  • Договори
  • Наели сте жилище и разбирате, че наемодателят е продал апартамента на друго лице. Какво следва оттук нататък?

Наели сте жилище и разбирате, че наемодателят е продал апартамента на друго лице. Какво следва оттук нататък?

Правилото

Отдаването на имот под наем не ограничава неговия собственик да се разпорежда с него, включително да го продава, заменя, дарява или отчуждава по друг начин.

При една такава ситуация и с наличен активен договор за наем възниква и въпросът как са защитени правата на наемателя.

Защита на наемателя

Вписан договор за наем

Договорите за наем на недвижим имот за срок, по-дълъг от една година се вписват в съответната Служба по вписвания към Имотния регистър.

От това вписване зависи и каква защита се осигурява на наемателя.

Ако договорът за наем е вписан, при прехвърляне на недвижимия имот договорът за наем остава в сила и за новия собственик и правата на наемателя са защитени.

Невписан договор с достоверна дата

Ако договорът за наем не е вписан и е сключен преди продажбата на имота и има достоверна дата, той остава задължителен за новия собственик за предвидения в договора за наем срок, но не за повече от една година от датата на прехвърлянето. Тоест правата на наемателя са защитени за максимум една година от датата на прехвърлянето.

Невписан договор и няма достоверна дата

Ако договорът за наем няма достоверна дата, не е вписан в Имотния регистър и наемателят е във владение на имота, договорът е задължителен за новия собственик като договор за наем без определен срок.*

Обезщетение от наемодателя при прехвърляне на имота

Новият собственик, ако не е обвързан от договора за наем , като нов собственик има право да прекрати договора за наем при спазване на редица условия и да иска наемателя да напусне имота.

В този случай наемателят е бил лишен от ползването на наетия имот преди да е изтекъл първоначално уговорения срок на наема.

Ето защо законът предвижда, че ако наемател е лишен от ползването на наетия имот преди изтичане на уговорения срок поради прехвърляне на имота на нов собственик, наемодателят (старият собственик) дължи обезщетение на наемателя.

*Означава, че всяка една от страните може да се откаже от него с едномесечно предизвестие.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.