• Home
  • Дружества
  • Кредити от холдинговото дружество към дъщерни дружества

Кредити от холдинговото дружество към дъщерни дружества

Холдинговото дружество или дружеството-майка е такова дружество, което може и да не осъществява собствена производствена или търговска дейност.

Обикновено холдинговата структура се създава за финансиране на дейности, които или са свързани по някакъв начин една с друга, или пък са разнопосочни. Общото е, че всички тези дейности се намират под контрола на дружеството-майка и са част от холдинга.

Финансирането може да бъде предоставяно при редица условия и ограничения:

  • Холдинговото дружество (майката) може да предоставя заеми само на дружества, в които има пряко участие или ги контролира – тоест трябва да е налице в действителност холдингова структура;
  • Размерът на предоставените суми не може да надвишава 10 пъти размера на капитала на холдинговото дружество – ако майката има капитал 5000 лв., максималният размер на финансови средства, които може да предоставя в заем на дъщерните си дружества е 50 000 лв.;

Има и ограничение по отношение на сумите, които дъщерните дружества и други предприятия, част от холдинга, предоставят като депозити:

  • Дъщерните дружества и други предприятия, част от холдинга не могат да депозират в дружеството-майка суми, надвишаващи 3 пъти размера на капитала на майката.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.