Кой не може да бъде купувач?

Мислите, че всеки може да бъде купувач?

Е, не е така. Има лица, на които е забранено, пряко или чрез така наречените подставени лица, да бъдат купувачи.

Естествено, забраната някои лица да бъдат купувачи не е абсолютна. Тя се отнася само до определен кръг лица, поставени в определени ситуации и имащи връзка най-вече с тяхното професионално занятие.

Кога едно лице не може да бъде купувач?

Законът казва, че не могат да бъдат купувачи, даже на публична продан, нито пряко, нито чрез подставено лице:

– лицата, които по закон или назначение управляват или пазят чужди имущества – забраната се отнася до именно тези имущества, които се управляват или пазят.

– длъжностните лица, на които по служба е възложено да продават имоти – относно възложените за продажба имоти;

– съдиите, прокурорите, държавните и частните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и адвокатите – относно спорните права, които са подсъдни на съда, към който се числят или във ведомството на което действат, освен ако купувачът е съсобственик на спорното право. Изключението от забраната отново потвърждава желанието на закона съсобствеността да бъде премахвана.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply