Кои лица не са търговци?

Вместо увод

Кои лица са търговци може да научите тук.

Има обаче и такива лица, които законът казва, че не са търговци, макар и да отговарят на някои белези на търговците.

Лица, които не са търговци

Не се смятат за търговци следните лица:

  • Физическите лица, занимаващите се със селскостопанска дейност;
  • Занаятчиите (фризьор, маникюрист, обущар); лицата, извършващи услуги с личен труд (майстори) или упражняващи свободна професии (адвокати, счетоводители), освен обаче ако тяхната дейност не е организирана по начин, по който е предприятие, което по предмет и обем изисква делата да се водят по търговски начин;
  • Лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища – често са ни питали попадат ли тук услугите тип Airbnb и отговорът в общия случай е не, защото при тези услуги обикновено се предоставят цели жилища или отделни стаи, но лицето, предоставящо жилището/стаята не живее там.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.