• Home
  • Договори
  • Кога, как и какво да правите, ако сте съсобственик?

Кога, как и какво да правите, ако сте съсобственик?

Съсобствеността е състояние не особено желано от правото, затова и на всеки един съсобственик е предоставено правото да иска делба на общата вещ, дори и да има уговорка, забраняваща това или пък такова разпореждане от наследодателя. Правото на делба е ограничено единствено от законова забрана или ако делбата е несъвместима с естеството и предназначението на вещта.

Класически начин за възникване на съсобственост е при наследяване от няколко наследника. Тогава между наследниците по силата на приемане на наследство от общ наследодател, възниква съсобственост върху наследствената маса.

Съсобствеността може да възникне и на договорно основание – например когато две или повече лица решат да купят общ парцел в Банкя или пък баба реши да надари заедно двете си внучки с апартамента си в Павлово.

Съсобственост възниква и при прекратяване на брака – с прекратяването на брака съпружеската имуществена общност се трансформира в обикновена съсобственост.

Изобщо съсобствеността може да възникне по много и различни начини.

Отношения между съсобственици по ползване на общата вещ

Частите на съсобствениците се считат за равни до доказване на противното и всеки съсобственик е длъжен да участва в ползите и тежестите на общата вещ съобразно частта си.

Общата вещ по правило се ползва от всеки от съсобствениците по начин, който не пречи на другите съсобственици да си служат с нея според техните права.

С цел избягване на конфликти и недоразумения, законът определя общата вещ да се използва и управлява по решение на собствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ.

Еднолично ползване на общата вещ

Ако един от съсобствениците ползва лично общата вещ, той дължи обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени от деня на писмено поискване на такова обезщетение.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с на сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар