• Home
  • Статии
  • Кога и как се прекратява участието в ООД?

Кога и как се прекратява участието в ООД?

Кратко въведение

Участието на съдружника в ООД може да се прекрати по няколко начина. Част от тях са по желание на съдружника, а друга част настъпват без или въпреки неговото желание и воля.

Основания за прекратяване на участието на съдружник в ООД

  • Смърт – смъртта на съдружник физическо лице води съвсем закономерно до прекратяване на неговото участие. Дружествените дялове се наследяват;
  • Поставяне под пълно запрещение – поставеният под пълно запрещение е приравнен на малолетно лице от гледна точка на упражняването на права;
  • Прекратяването с ликвидация и обявяването в несъстоятелност са основания за прекратяване на участието в ООД на съдружник – юридическо лице;
  • Изключване на съдружник от дружеството – това основание е приложимо както за съдружници физически лица, така и за юридически лица.
  • Едностранно напускането на съдружник – с едностранно писмено предизвестие от минимум 3 месеца.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, споделете я в социалните мрежи.

За консултация може да се запишете на посочените телефон, адрес или форма за контакт.