Когато другият родител не плаща издръжката, за която е осъден

Издръжката на непълнолетно дете се дължи, независимо дали то е трудоспособно и дали може да се издържа от доходите и от имуществото си.

При развод съдът задължително със съдебното решение се произнася и по въпроса за издръжката на непълнолетните деца.

Когато родителите не са имали брак и са живели в т.нар. фактическо съпружеско съжителство, най-добре е веднага след раздялата да уредят отношенията, свързани с децата, със споразумение, което съдът да утвърди, като това споразумение има изпълнителна сила.  Ако такова обаче не бъде постигнато, за да накара другия родител да плаща издръжка, родителят, при когото детето живее, следва да заведе дело за издръжка, като съдът се произнася с решение.

Много често обаче родителят не изпълнява задължението си за плащане на издръжка на детето, въпреки че е осъден с влязло в сила решение за това.

Вижте какво може да направите тогава:

Образуване на изпълнително дело

Една от възможностите е имащият право на издръжка или неговият законен представител да образува изпълнително дело за издръжка срещу родителя-длъжник. За тези цел първо е необходимо да се снабди с изпълнителен лист въз основа на влязлото в сила решение, с което родителят е осъден да заплаща издръжка на детето.

След като се снабди с изпълнителен лист имащият право на издръжка или неговият законен представител следва да подаде молба до държавен или частен съдебен изпълнител за образуване на изпълнително дело, като трябва да посочи и какви изпълнителни способи иска да бъдат реализирани – запор върху трудово възнаграждение, запор върху банкови сметки, възбрана върху недвижим имот, както и евентуално искане за проучване на имуществото на длъжника. Първоначално съдебният изпълнител дава на длъжника срок за доброволно изпълнение на задължението, а ако такова липсва, съдебният изпълнител предприема принудително събиране на дължимите суми.

Подаване на жалба до прокуратурата

Независимо дали има образувано изпълнително дело или не, имащият право на издръжка или неговият законен представител, има право да подаде жалба в прокуратурата срещу родителя, който не плаща издръжката, тъй като съгласно наказателния закон недаването на издръжка е престъпление. Ако лицето, което е осъдено да плаща издръжка, съзнателно не изпълнява  задължението си и не изплаща дължимата издръжка два или повече месеца се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация. Същото наказание се налага и на онзи, който нарочно се постави в невъзможност да дава издръжка, било като прехвърли имуществата си или по друг начин. А ако се случи повече от един път при подадена жалба – наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация, както и обществено порицание. Той не се наказва, ако преди постановяване на присъдата от първа инстанция изпълни задължението си.

Подаването на жалба е доста краен вариант. Затова трябва се положат максимални усилия отношенията във връзка със заплащане на издръжка на детето да бъдат уредени доброволно.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

2 Comments

 • Iordan Dimov Stoyanov

  February 19, 2020 at 10:38 am

  Здравейте. Наскоро се разведох.Редовно плащам издръжка на синовете ми съответно на 4 и 6 год. Съдът определи всяка трета събота и неделя да виждам децата по социалните мрежи тъй като работя и живея в Германия. Бившата ми съпруга отказва дори да вдига телефона.Бихте ли ме посъветвали как да си търся правата.

  • Administrator

   March 9, 2020 at 11:56 am

   Здравейте,

   По принцип при неизпълнение на съдебно решение може да се обърнете към съдебен изпълнител за принудително изпълнение на решението, включително и за извършване на определено действие, каквито безспорно се явяват и действията за осъществяване на лични контакти с детето/децата.
   Имайте предвид обаче, че решението относно режима на лични контакти с детето има редица особености и не всички съдебни изпълнители пристъпват към принудително изпълнение относно изпълнението на задължения, свързани с разговори но телефон, скайп и други подобни.
   От практиката знаем, че при включване на такива уговорки в режима на лични контакти като телефонни разговори, скайп и други подобни, съдиите предупреждават, че тези клаузи имат пожелателен характер и не подлежат на принудително изпълнение.

   Като допълнение към горното имайте предвид, че имате право и да подадете тъжба до съда за неизпълнение на съдебно решение относно режима на лични контакти.
   Може също така да искате и изменение на режима на лични контакти с детето/децата.

   Поздрави,
   Екипът на WinWinLaw