Когато другият родител не ми позволява да виждам детето

Повечето двойки, които имат общо дете, след като са взели решение да се разделят, уреждат по съдебен ред въпросите, свързани с местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, издръжката, осъществяване на лични контакти с детето. В такива случаи обикновено упражняването на родителските права се предоставя на единия родител, а на другия се определя режим за осъществяване на лични контакти с детето.

Много често обаче този режим на лични отношения между родителя, който не упражнява родителските права, и детето не се спазва, тъй като другият родител умишлено възпрепятства това.

Какво може да направи родителят, който има право на лични контакти с детето, когато другият родител ги възпрепятства?

1. Несъмнено най-добре е отношенията да се уредят извънсъдебно. Затова първото действие, което може да предприеме родителят, който има право на личен контакт с детето, е да изпрати нотариална покана до бившата/бившия си, с която да я/го покани да изпълни задължението си, съобразно съдебното решение, като му позволи да осъществи личен контакт с детето.

2. На второ място, след като вече има влязло в сила съдебно решение, с което се урежда режимът на лични контакти с детето, родителят, който не упражнява родителските права, може да се снабди с изпълнителен лист. Въз основа на изпълнителния лист той може да образува изпълнително дело при съдебен изпълнител и с негова помощ да осъществи личните контакти с детето. Тоест, за да упражни това свое право родителят, е необходимо да има влязло в сила съдебно решение относно въпросите, касаещи режима на лични отношения с детето. Ако обаче родителите са се разделили без да уредят тези отношения съдебно, тогава първо следва да бъде заведено дело.

Ако изпълнително дело бъде образувано, съдебният изпълнител изпраща съобщение до родителя-длъжник, с което го кани доброволно да позволи на другия родител да осъществи личен контакт с детето. В крайна сметка, ако въпреки предприетите от съдебния изпълнител действия, родителят не предаде доброволно детето, съдебният изпълнител може да го отнеме принудително и да го предаде на родителя, който има право на лични контакти.

Несъмнено това е доста неприятна ситуация, изпълнена с негативни емоции за всички, особено за детето и която ситуация би могла сериозно да травмира детето и да се отрази на психиката и цялостното му израстване. Поради това, трябва да бъдат положени всякакви усилия за уреждане на тези отношения доброволно!

3. Съгласно нашето законодателство възпрепятстването на личните контакти с детето е престъпление. Затова родителят с право на лични контакти може да подаде жалба до прокуратурата за неизпълнение на въпросното съдебно решение.

4. На последно място, като крайна мярка, родителят с право на лични контакти има възможност да заведе дело за промяна на упражняването на родителски права и да поиска те да му бъдат предоставени на него.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.