Какво представлява завещанието?

Завещанието е едностранна сделка по случай на смърт, с която завещателят се разпорежда с имуществото си в полза на едно или няколко лица за след смъртта му.

  • Завещанието е строго лично действие – то не може да се извърши чрез представител или с попечителско съдействие;
  • Завещанието е формален акт – за да е действително, трябва да бъде спазена определена форма;
  • Завещанието е акт на имуществено разпореждане – с него завещателят се разпорежда с имуществото си за след смъртта си;
  • Завещанието не може да бъде съвместна сделка, тоест две или повече лица да завещават с един и същ акт;
  • Завещанието е безвъзмездна сделка

Кой може да завещава?

Завещание може да извърши всяко лице, което към момента на извършване на завещанието е навършило 18 години и което не е поставено под пълно запрещение поради слабоумие и е способно да действа разумно.

Кой може да наследява?

Могат да наследяват всички физически и юридически лица, както и лицата, които са били заченати при откриване на наследството и които са родени способни да живеят.

Не могат да наследяват по завещание недостойните лица и  които тежко са се провинили спрямо завещателя..

За да стане обаче собственик на завещаното имущество, освен да почине лицето, което е извършило завещателното разпореждане и завещанието да бъде обявено от нотариус, лицето, в чиято полза е направено завещанието, трябва да приеме наследството.

Приемането на  завещанието може да бъде извършено по два начина. Единият е чрез нарочен акт до районния съд по местооткриване на наследството  – там, където е било последното местожителство на починалото лице или чрез действия, от които може да се направи извод, че лицето, в полза, на което е направено завещанието, е приело наследството – например изплащане на дълг на наследодателя, продажба на имуществото и др.

Автор: Адв. Лора Цанкова

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нассега на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.

Leave a Reply