• Home
  • Договори
  • Как да се предпазим от арбитражни клаузи в договори, по които сме потребител?

Как да се предпазим от арбитражни клаузи в договори, по които сме потребител?

Арбитражните клаузи в потребителските договори са забранени. Въпреки това, дали поради слабо или отсъстващо правно обслужване при търговците, или пък по някаква друга причина, все още се натъквам на потребителски договори с арбитражни клаузи със знайни и незнайни арбитражни органи.

Единственият начин да се предпазите, е като четете внимателно какво подписвате. Арбитражните клаузи обичайно се намират в края на договорите и изглеждат обикновено по такъв или сходен начин:

“Страните се съгласяват, че всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и всякакви други спорове, произтичащи от него, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при ……………………. и ще бъдат решавани съобразно неговият Правилник.”

Понякога арбитражните клаузи са прикрити или са част от друг документ, не от договора. Въпреки всичко, при внимателно четене би следвало бързо да ги идентифицирате, тъй като те все пак трябва изрично да посочват съгласието на страните спорът да бъде решен чрез абритраж и да бъде посочен кой арбитражен орган ще бъде компетентен.

Ако намерите такава клауза в договор, по който Вие сте потребител, настоявайте тази клауза да бъде премахната и заменена с клауза съгласно която всички спорове по договора ще бъдат решавани по общия съдебен ред. Ако търговецът откаже – не подписвайте договора или ако го подписвате, направете само ако сте наистина уверени какво правите, какви са рисковете и как да се защитите.

Свързани публикации:

Потребители и арбитраж – една невъзможна комбинация

Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите

Отмяна на арбитражно решение по спор с потребител

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се снас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар