• Home
  • Дружества
  • Какво може и какво не може да прави един холдинг?

Какво може и какво не може да прави един холдинг?

Холдинговото дружество (дружеството-майка) може да извършва или да не извършва собствена производствена или търговска дейност.

Каква дейност може да извършва холдинговото дружество?

Предмет на дейността на холдинговото дружество може да бъде:

  • Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
  • Придобиване, управление и продажба на облигации;
  • Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;
  • Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Какво не може да прави холдинговото дружество?

Дружеството-майка не може:

  • Да участва в дружество, което не е юридическо лице – например гражданско дружество;
  • Да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните (дъщерните) дружества;
  • Да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Допуска се придобиването на акции от дружества за недвижими имоти.

Автор: Адв. Радостина Янева

Тази публикация не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или конкретен субект и не претендира за изчерпателност.

Ако имате нужда от консултация или съдействие по конкретен казус или имате питане, свържете се с нас на посочените телефон, адрес или форма за контакт.

Ако тази публикация ви е харесала или я намирате за полезна, харесайте я, споделете я в социалните мрежи или оставете коментар.